دوره و شماره: دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-120 
بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399

صفحه 8-18

دکتر معصومه عابدزاده کلهرودی؛ زهرا کریمیان؛ سعیده نصیری؛ ملیکا سادات خورشیدی فرد


بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا

صفحه 19-30

دکتر مریم مدرس؛ شکوفه ملکی؛ دکتر آزاده شادمهر؛ شیما حقانی


بررسی حساسیت، ویژگی و صحت تست کراتینین و گنادوتروپین جفتی انسانی (βHCG) ترشحات سرویکوواژینال جهت تشخیص پارگی زودرس کیسه آمنیونتیک

صفحه 31-39

دکتر آتوسا دبیری؛ دکتر سمیه رفیعی؛ دکتر نیما معتمد؛ دکتر احمد جلیلوند؛ مهناز کشاورز افشار؛ فاطمه بیات


دیدگاه مادران در مورد طب سنتی و مکمل در مواجهه با زردی نوزادان: مطالعه‌ای کیفی

صفحه 48-58

دکتر مهرالسادات مهدی‌زاده؛ دکتر محسن عظیمی‌نژاد؛ دکتر محمد واحدیان شاهرودی؛ ملیحه نوری سیستانی


مروری

اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی

صفحه 87-102

دکتر مریم فرهمند؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


گزارش مورد

تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی

صفحه 116-120

دکتر فریبا فرهادی فر؛ دانیال خضری؛ دکتر سولماز قاسمی