دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-67 (فروردین ماه 1391) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط سطح سرمی لپتین و گرلین با میزان مقاومت به انسولین و شاخص های تن سنجی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

صفحه 1-7

بهرام پورقاسم گرگری؛ شیوا هوجقانی؛ سلطانعلی محبوب؛ لعیا فرزدی؛ عبدالرسول صفائیان؛ مهدیه حامد بهزاد


2. بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر درد و اضطراب در زنان، بعد از سزارین انتخابی

صفحه 8-16

نسترن رزمجو؛ لیلی حفیظی لطف آبادی؛ فاطمه یوسفی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ هدی عزیزی؛ مرضیه لطفعلیزاده


3. اثر گاباپنتین بر درد پس از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی

صفحه 17-25

ماندانا منصورقناعی؛ فریبا میربلوک؛ سهیلا بوئینی؛ رضا عرفانی سیار؛ مریم شکیبا؛ میثا نقدی‌پور؛ شقایق رحمانی


7. اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژستروندر بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR

صفحه 51-59

مهسا ضابطیان حسینی؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ کامران غفار زادگان؛ احمد رضا موثقی؛ شاهرخ قوتی؛ آرزو حسینی