دوره و شماره: دوره 26، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1-106 
روش کاربرد تحریک عصب تیبیال خلفی (PTNS) در کاهش علائم سندرم مثانه دردناک: مطالعه مرور نظام‌مند

صفحه 94-106

10.22038/ijogi.2023.23302

مائده افضلی؛ دکتر فریبا قادری؛ دکتر هانیه صالحی پورمهر؛ دکتر عباس سلطانی صومعه؛ دکتر مرتضی قوجازاده؛ نفیسه واحد