دوره و شماره: دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 1-125 

اصیل پژوهشی

بررسی میزان و نحوه انجام اقدامات اولیه مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا عمل بیمارستان‌های خراسان رضوی طی سال‌های 1401-1400

صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2023.23238

دکتر مریم ذاکری حمیدی؛ سمیرا محمودی؛ ملیحه محسنی‌نیا؛ مریم آذری ازغندی؛ ناهید سورگی؛ فاطمه باقری؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن بسکابادی


نقش گاردنرلا واژینالیس، آتوپوبیوم واژینه و موبیلونکوس در ایجاد زایمان زودرس؛ یک مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 50-59

10.22038/ijogi.2023.23242

صدیقه لیوانی؛ دکتر سپیده بخشنده نصرت؛ مهدیه نقوی‌الحسینی؛ آمنه سادات شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محمدعلی وکیلی؛ دکتر عزت ا... قائمی


بررسی اثربخشی کپسول خوراکی عصاره آبی الکلی پیاز قرمز بر قند خون زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با رژیم غذایی

صفحه 72-82

10.22038/ijogi.2023.23244

فرزانه سلاجقه تذرجی؛ دکتر روشنک سالاری؛ سیدرضا مظلوم؛ دکتر فریده اخلاقی؛ دکتر راحله بابازاده


تأثیر ماندالا درمانی بر اضطراب، شدت درد و دیسترس در دیسمنوره اولیه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

صفحه 83-93

10.22038/ijogi.2023.23245

مهسا حسینی؛ زهرا برزآبادی فراهانی؛ دکتر اعظم مسلمی؛ فاطمه بداقی؛ دکتر فرشته فرازان‌آذر