دوره و شماره: دوره 26، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1-111 

اصیل پژوهشی

تأثیر اختلال در سطوح هورمون محرک تیروئید (TSH) بر میزان لقاح زنان نابارور مبتلا به اندومتریوز

صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2023.75333.5875

دکتر صدیقه اسماعیل زاده؛ دکتر مهسا قربانی؛ دکتر پروانه میرابی؛ دکتر سید غلامعلی جورسرایی


مروری

بررسی عوامل زمینه‌ساز ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک: یک مطالعه مروری

صفحه 74-87

10.22038/ijogi.2023.69270.5522

دکتر قاسم امینی؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر فاطمه ساجدی؛ دکتر آسیه سادات فتاحی معصوم


بررسی نظام‌مند اثرات رژیم کتوژنیک بر پیامدهای درمانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 88-104

10.22038/ijogi.2023.71957.5689

پردیس نورا؛ دکتر غزاله اسلامیان؛ هانیه لرزاده امین؛ محمد جواد پسند؛ سپیده فاضلی طاهریان؛ امیررضا نورا


گزارش مورد

گزارش یک مورد مرگ مادر باردار در اثر DIC شدید ناشی از عقرب‌گزیدگی

صفحه 105-111

10.22038/ijogi.2023.69667.5550

زهره میرکازهی؛ معصومه مبارکی؛ عاطفه شهلی بر؛ فیروزه شیخی؛ محمد دوکالی؛ بی بی مریم میرلاشاری