دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 1-123 
شاخص‌های باروری در ماستیت گرانولوماتوز ایدیوپاتیک؛ یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 14-22

10.22038/ijogi.2023.22354

دکتر حسن معیری؛ دانیال خضری؛ مریم پورعباس عزیزی؛ دکتر سجاد نوریان؛ کسری مرادی


بررسی مقایسه‌ای میزان تغییرات همودینامیک و سطح بی‌حسی نخاعی در بیماران مبتلا به کم‌کاری تیروئید و گروه کنترل تحت عمل جراحی سزارین با بی‌‏حسی نخاعی: مطالعه موردی- شاهدی

صفحه 23-33

10.22038/ijogi.2023.22355

دکتر فاطمه افتخاریان؛ دکتر احمد رستگاریان؛ دکتر افروز کارگر فرد؛ نوید کلانی؛ دکتر فریده مقرب؛ شکوفه موسوی؛ دکتر محمد رحمانیان؛ ناصر حاتمی؛ دکتر رضا صحرایی


مقایسه تأثیر گیاه دارویی گل ساعتی و کپسول مفنامیک اسید بر درد در دختران مبتلا به دیسمنورة اولیه

صفحه 56-64

10.22038/ijogi.2023.22358

اعظم کرامی؛ حمید مؤمنی؛ منصوره محمودی؛ آزاده نصیری؛ دکتر زهرا شخمگر؛ اکرم ثناگو؛ حسن جعفری‌پور؛ لیلا میرشکاری؛ اشرف صالحی


بررسی عوامل خطر مرتبط با مرده‌زایی در مادران باردار: مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 74-83

10.22038/ijogi.2023.22360

زهره گزیده‌کار؛ علی‌اصغر قلعه‌نوئی؛ فاطمه قطبی؛ شهربانو اشکریز؛ دکتر حوریه کربلائی طاهر


مروری

فرآیند بلوغ در کودکان حاصل روش‌های کمک باروری: یک مطالعه مروری

صفحه 84-98

10.22038/ijogi.2023.22364

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مریم حیدری سروستانی؛ فاطمه مختاری


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر فیبرومای سلولار تخمدان با فعالیت میتوزی همراه با عناصر سکس کورد

صفحه 119-123

10.22038/ijogi.2023.22366

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر مرتضی صفری تیرتاشی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد