دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 1-122 
مایع آمنیوتیک مکونیال و نتایج مادری و نوزادی

صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2023.22595

دکتر ملیحه عافیت؛ دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده؛ دکتر اعظم اکبری؛ دکتر فاطمه تارا؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ نصرت بهاریان؛ زهره غلامی؛ معصومه خوش‌سیما


ارتباط سطح سرمی ویتامین D با میزان موفقیت حاملگی در یک سیکل بارورسازی تخمک در آزمایشگاه (IVF): یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر

صفحه 33-42

10.22038/ijogi.2023.22597

سمیه عبدالعلی‌پور؛ مهسا روحی؛ شیرین اصولی تبریزی؛ الهه رضازاده؛ دکتر کبری حمدی؛ ندا نیک خصال؛ دکتر مژگان میرغفوروند


تأثیر ویزیت خانگی زودهنگام پس از زایمان توسط ماما بر مشکلات شیردهی: یک مطالعۀ کارآزمایی بالینی

صفحه 53-65

10.22038/ijogi.2023.22599

راضیه فلاح‌نژاد؛ دکتر مهناز زرشناس؛ نعیمه طیبی؛ دکتر مهراب صیادی؛ دکتر مرضیه اکبرزاده