دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-113 
رابطه هورمون آنتی‌مولرین با پاسخ تخمدانی و پیامد باروری در زنان نابارور تحت درمان با ART و IUI

صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2023.22143

دکتر فریبا سیدالشهدایی؛ دکتر معصومه رضایی؛ دکتر خالد رحمانی؛ دکتر فریبا بخشی


ارتباط شاخص ترکیبی دور کمر - تری‌گلیسیرید سه ماهه اول بارداری با بروز دیابت بارداری

صفحه 28-39

10.22038/ijogi.2023.22144

دکتر صدیقه نوح‌جاه؛ دکتر رویا ورزنده؛ دکتر لیلا مرادی؛ دکتر فردوس زمان؛ دکتر زهرا فرهنگیان؛ سید محمود لطیفی


بررسی میزان مصرف مواد غذایی حاوی فیتواستروژن در زنان یائسه و ارتباط آن با علائم یائسگی در شهرستان جهرم، سال 1401

صفحه 75-83

10.22038/ijogi.2023.22147

زینب صحرائیان؛ دکتر مسعود کریمی؛ دکتر محمدحسین شریفی؛ دکتر لیلا قهرمانی؛ علی‌اصغر رحمانیان کوشککی


گزارش مورد

مطالعه موردی بیهوشی هیپنوتیزمی‌ در جراحی توده پستان

صفحه 107-113

10.22038/ijogi.2023.22149

دکتر مهدی پوراصغر؛ دکتر میترا مصلحی جویباری؛ فاطمه مصلحی جویباری؛ میثم کرد