دوره و شماره: دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 1-92 
بررسی مدت زمان و بستن بند ناف در نوزادان متولد شده در بیمارستان‌های دولتی خراسان رضوی طی سال‌های 1399 تا 1401

صفحه 13-22

10.22038/ijogi.2024.67424.5433

دکتر مریم ذاکری حمیدی؛ هانیه صمدانی؛ مینا زوفنون؛ مرضیه شاهسون قره غونی؛ فاطمه رمضانپور؛ قدسیه بسکابادی؛ دکتر مریم بهمدی؛ دکتر حسن بسکابادی


بررسی فیبرینوژن به‌عنوان فاکتور پیشگویی کننده شدت خونریزی‌های بعد از زایمان طبیعی و سزارین

صفحه 23-33

10.22038/ijogi.2024.64052.5269

دکتر سارا خشخاشی مقدم؛ دکتر مصطفی قاسم پور؛ دکتر شهریار نوروزپور؛ دکتر مهرداد مکرم دری؛ دکتر نگار مروت دار؛ سحر شهبازی؛ زهره فیضی؛ دکتر ناصر نادری؛ دکتر سیده حورا موسوی واحد؛ دکتر ناهید زیرک


ارتباط بین وضعیت ویتامین D و دیابت بارداری: یک مطالعه مورد- شاهدی

صفحه 44-56

10.22038/ijogi.2024.74814.5860

دکتر سمیه فلاح نژاد؛ دکتر آرام بهاری؛ دکتر باقر پهلوان زاده؛ دکتر سمانه هاشمی؛ دکتر داود مساوات


مروری

بررسی نقش ریزمغذی‌ها بر فاکتورهای مؤثر در باروری زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه مرور نظام‌مند

صفحه 57-70

10.22038/ijogi.2024.72548.5724

سیده مریم خلیلی؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ لیلا علیزاده؛ فرشته قهرمانی؛ سیده هانیه علم الهدی


گزارش مورد

دیس‌ژرمینوم همراه با کارسینوم جنینی، یک تومور نادر بدخیم سلول زایای مختلط تخمدان در یک دختر 13 ساله: گزارش یک مورد

صفحه 87-92

10.22038/ijogi.2024.73625.5792

دکتر مهسا اکبری عریانی؛ دکتر فرزانه اکبری؛ دکتر مرجانه فرازستانیان؛ دکتر ساره اعتماد