دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، تیر 1402، صفحه 1-117 

اصیل پژوهشی

مقایسه میزان حاملگی بین دو روش پرفیوژن لوله‌ای اسپرم (FSP) با تلقیح استاندارد داخل رحمی اسپرم (IUI) در بیماران نابارور

صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2023.22726

دکتر سعیده سلیمی؛ دکتر نرجس سرگلزایی؛ دکتر زهرا سادات رباطی؛ دکتر مرضیه اژدری؛ دکتر فرحناز فرزانه


مقایسه پیامدهای سیکل‌های انتقال جنین تازه و فریز در زنان نابارور

صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2023.22727

دکتر سیما جنتی؛ دکتر محمد امین بهمنش؛ دکتر فاطمه پورمطهری؛ دکتر فاطمه دهبان؛ دکتر سیده مهسا پورموسوی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر کرم واژینال بذر کتان و استروژن کونژوگه بر رضایت‌مندی جنسی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی یک‌سوکور

صفحه 82-91

10.22038/ijogi.2023.22735

فهیمه شاکری؛ دکتر ناهید گلمکانی؛ سیدرضا مظلوم؛ دکتر شکوه سادات حامدی؛ دکتر زهره فیض‌آبادی؛ دکتر نفیسه ثقفی


مروری

اثرات انواع رژیم‌های غذایی کم‌کربوهیدرات بر پیامدهای دیابت بارداری: یک مرور نظام‌مند

صفحه 101-117

10.22038/ijogi.2023.22733

محمدجواد پسند؛ دکتر غزاله اسلامیان؛ پردیس نورا؛ نادیا اکبرزاده؛ مسعود ساداتی‌نژاد