گرانولارسل تومور در جدار شکم: گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: گرانولارسل تومور (GCT) که قبلاً با عنوان گرانولار سل میوبلاستوما شناخته می­شد، نئوپلاسم ناشایع بافت نرم بوده که احتمالاً از منشأ نورال یا نورواکتودرمال می­باشد. مدت‌های طولانی این ضایعه نئوپلازیک با منشأ عضله مخطط در نظر گرفته می­شد. در واقع این نوع تومور در هر‌ جایی از بدن یافت می­شود، اما به‌ندرت در جدار شکم واقع می‌گردد. در این مطالعه یک مورد گرانولارسل تومور جداره شکم گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: در این مطالعه خانمی 54 ساله گزارش می­شود که از 20 روز قبل از مراجعه متوجه وجود ضایعه­ای نسبتاً دردناک و سفت در جدار شکم در ناحیه سوپراپوبیک شده بود. سونوگرافی و سی تی اسکن انجام شد و سپس بیمار تحت عمل جراحی اکسیزیون توده جدار شکم در ناحیه سوپراپوبیک قرار گرفت. رزکسیون جراحی به‌صورت وسیع همراه با عضلات و فاسیای مجاور صورت گرفت. تشخیص هیستوپاتولوژیک قبل از عمل حائز اهمیت است؛ چراکه یکی از اهداف درمانی GCT، اکسیزیون وسیع برای به‌دست آوردن مارژین­های عاری از تومور می­باشد. در صورت درگیری مارژین­ها، شانس عود بسیار بالاست. سپس نمونه برای بررسی بیشتر به بخش پاتولوژی ارسال و جهت تشخیص نهایی ایمونوهیستوشیمی با مارکرهای CK، کروموگرانین، S100 و CD68 انجام شد. از آنجا که GCT جدار شکم یافته­ای بسیار نادر از نظر بالینی و رادیولوژیک بوده و می­تواند علائم بدخیمی را تقلید کند، بنابراین تشخیص صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به موارد متعدد گزارش شده از این ضایعه در زنان و امکان مواجه بیشتر متخصصین زنان با این مورد لزوم شناخت دقیق این ضایعه در گروه جراحی زنان از اهمیت بالاتری برخوردار است تا از عواقب درمان نادرست جلوگیری بعمل آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Granular cell tumor in abdominal wall: case report

نویسندگان [English]

 • Shirin Taraz Jamshidi 1
 • Samaneh Mahjouri 2
 • Ghodratollah Maddah 3
 • Masoumeh Gharib 1
1 Assistant Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Professor, Department of Surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Granular cell tumor (GCT), formerly known as granular cell myoblastoma, is an uncommon soft tissue neoplasm that may be of neural or neuroectodermal origin. For a long time, this neoplastic lesion was considered to be of striated muscle origin. This type of tumor can be found anywhere in the body, but rarely in the abdominal wall. In this study, we report a granular cell tumor in abdominal wall.
Case presentation: We report a 54-year-old woman with relatively painful and rigid abdominal wall lesion in the suprapubic area from 20 days before admission. Ultrasound and CT scan were performed and the patient underwent abdominal wall mass excision surgery in the suprapubic region. Surgical resection was performed extensively with the removal of adjacent muscles and fascia. Preoperative histopathologic diagnosis is important because one of the therapeutic targets of GCT is extensive excision to obtain tumor-free margins, as in the case of margin involvement, the chance of recurrence is high. Then, the sample was sent to the pathology department for further examination, and immunohistochemistry study with CK, chromogranin, S100, and CD68 markers was done for final diagnosis. Since abdominal wall GCT is a very rare clinically and radiologically finding and can mimic malignant symptoms, it is important to correctly diagnose it.
Conclusion:Due to the numerous reported cases of this lesion in women and the possibility of more encountering of gynecologists with this case, the need for accurate knowledge of this lesion in the gynecological surgery group is of greater importance to prevent the consequences of improper treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abdominal wall
 • Granular cell tumor (GCT)
 • Histopathologic diagnosis
 1. Abrikossoff A. Über Myome. Virchows Archiv für Pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medizin 1926; 260(1):215-33.
 2. Chaudhry A, Griffiths EA, Shah N, Ravi S. Surgical excision of an abdominal wall granular cell tumour with Permacol® mesh reconstruction: a case report. InInternational Seminars in Surgical Oncology 2008; 5(1):4.
 3. Marangi GF, Toto V, Poccia I, Gigliofiorito P, Brunetti B, Persichetti P. Multiple localization of granular cell tumour: a case report. Cases journal 2009; 2(1):8751.
 4. Goldblum JR, Lamps LW, McKenney JK, Myers JL. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology E-Book. Elsevier Health Sciences; 2017.
 5. Gorelkin L, Costantino MJ, Majmudar BH. Granular cell tumor of the abdominal wall musculature. Southern medical journal 1978; 71(7):857.
 6. Vamsy CM, Smile SR, Ratnakar CR, Veliath AJ. Malignant granular cell tumour. A case report and review of literature. Indian J Cancer 1992; 29(1):31-3.
 7. Fanburg-Smith JC, Meis-Kindblom JM, Fante R, Kindblom LG. Malignant granular cell tumor of soft tissue: diagnostic criteria and clinicopathologic correlation. The American journal of surgical pathology 1998; 22(7):779-94.
 8. Joshi AH, Aqel NM. An anterior abdominal wall tumour. Cytopathology 2003;14(4):221–222.
 9. Chelly I, Bellil K, Mekni A, Bellil S, Belhadjsalah M, Kchir N, et al. Malignant granular cell tumor of the abdominal wall. Pathologica 2005; 97(3):130.
 10. An JS, Han SH, Hwang SB, Lee JH, Min BW, Um JW, et al. Granular cell tumors of the abdominal wall. Yonsei Medical Journal 2007; 48(4):727-30.
 11. Chaudhry A, Griffiths EA, Shah N, Ravi S. Surgical excision of an abdominal wall granular cell tumour with Permacol® mesh reconstruction: a case report. InInternational Seminars in Surgical Oncology 2008; 5(1):4.
 12. Toelen C, Goovaerts G, Huyghe M. Granular cell tumor of the abdominal wall: case report and review of the literature. Acta Chirurgica Belgica 2013; 113(5):364-6.
 13. Porta N, Mazzitelli R, Cacciotti J, Cirenza M, Labate A, Schiavo MG, et al. A case report of a rare intramuscular granular cell tumor. Diagnostic pathology 2015; 10(1):1-5.
 14. Liu TT, Han Y, Zheng S, Li B, Liu YQ, Chen YX, et al. Primary cutaneous malignant granular cell tumor: a case report in China and review of the literature. Diagnostic Pathology 2015; 10(1):113.
 15. Yoon J, Ahn SE, Lee DH, Park SJ, Moon SK, Lim JW. Malignant granular cell tumor of the abdominal wall mimicking desmoid tumor: a case report with CT imaging findings and literature review. Journal of the Korean Society of Radiology 2016; 75(2):138-42.
 16. Imanishi J, Yazawa Y, Saito T, Shimizu M, Kawashima H, Ae K, et al. Atypical and malignant granular cell tumors in Japan: a Japanese Musculoskeletal Oncology Group (JMOG) study. International journal of clinical oncology 2016; 21(4):808-16.
 17. Alnashwan YA, Ali KA, Amr SS. Metastasizing malignant granular cell tumor (Abrikossoff tumor) of the anterior abdominal wall, with prolonged survival. Case Reports in Pathology 2019; 2019.
 18. Yilmaz AD, Unlu RE, Orbay H, Sensoz O. Recurrent granular cell tumor: how to treat. Journal of Craniofacial Surgery 2007; 18(5):1187-9.