نقش واکسن HPV در پیشگیری از سرطان دهانه رحم، مقاله مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت جراحی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سرطان دهانه رحم، یکی از علل عمده مرگ ‌و ‌میر زنان سنین باروری در کشورهای در حال توسعه و چهارمین بیماری بدخیم زنان در دنیا است. 95% سرطان‌های دهانه رحم با ویروس HPV مرتبط هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واکسن در پیشگیری از ابتلاء به HPV و سرطان دهانه رحم انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری اطلاعات بین سالهای 2004 تا 2015از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی Embase، Medline، Scopus، ISI، Pubmed و موتور جستجوی گوگل با وارد کردن کلمات‌کلیدی ویروس یا پیلومای انسانی HPV، واکسن پاپیلوما (HPV vaccine) و سرطان دهانه رحم استخراج شد. معیارهای ورود مقالات به مطالعه شامل درج کلمات مورد جستجو در بخش عنوان یا کلمات‌‌کلیدی مقالات بود. مقالات با داده‌های ناقص و مقالاتی که کمتر به موضوع مورد بحث مربوط بودند، از مطالعه خارج شدند.
یافته‌ها‌: HPV شایع‌ترین عفونت منتقله جنسی است و خود محدود شونده است. HPV در مردان و زنان ضایعات پیش بدخیمی دهنی- مقعدی ایجاد می‌کند که ممکن است به سمت بدخیمی پیشرفت کنند. واکسیناسیون HPV از عفونت HPV که همراه پیشرفت سرطان دهانی- مقعدی از جمله سرطان دهانه رحم و زگیل تناسلی است، جلوگیری می‌کند.
نتیجه‌گیری: واکسیناسیون HPV اثر و ایمونوژنیسیته بالا دارد و ایمنی قابل قبول ایجاد می‌کند. بر اساس مطالعات انجام شده، واکسن گارداسیل می‌تواند تا 90% در برابر سرطان دهانه رحم محافظت ایجاد کند در حالیکه واکسن نه‌‌گانه جدید تا 97% در برابر سرطان‌های با درجه بالای بدخیم دهانه رحم و ولو واژن مؤثر است. افزایش آگهی روز افزون درباره شیوع HPV و راه‌های انتقال و بیماری‌زایی و درمان واکسیناسیون این ویروس منجر به بهبود در کنترل بیماری و در نهایت کنترل پیامدهای ناشی از این ویروس و نیز امکان ریشه‌کن کردن سرطان سرویکس در دهه‌های آینده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Human Papilloma Virus (HPV) vaccines in prevention of Cervical Cancer, review article

نویسندگان [English]

 • Malihe Hasanzadeh Mofrad 1
 • Lida Jedi 2
 • Shahnaz Ahmadi 3
1 Associate professor, Department of Gynecology Oncology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Surgical Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Cervical cancer is a major cause of women's mortality at reproductive age in developing countries and is the fourth malignant disease of women in the world. 95% of cervical cancers are related to HPV. This study was performed with aim to investigate the role of vaccine in preventing HPV and cervical cancer.
Methods: in this review article, the information was obtained through searching in databases of Pubmed, ISI, Scopus, Medline, Embase, and Google search by entering the keywords of virus or Human Papilloma Virus (HPV), HPV vaccine, and cervical cancer during 2004 to 2015. Inclusion criteria for entering the studies in this research included the searching keywords being mentioned in title or keywords of the articles. The articles with incomplete data and articles which were less relevant to the subject were excluded.
 
Results: HPV is the most common sexually transmitted infection and is self-limiting. HPV causes oral-anal premalignant lesions in men and women which may progress to malignancy. HPV vaccination prevents from HPV infections that accompany the development of oral-anal cancer including cervical cancer and genital warts.
Conclusion: HPV vaccination has high effect and immunogenicity and causes acceptable safety. According to studies, the Gardasil vaccine can protect against cervical cancer up to 90%, while new nine-vaccine is effective up to 97% against high degree malignant cancers with a of cervical and vaginal vulva. The increasing knowledge about prevalence of HPV and transmission ways and pathology and treatment vaccine of this virus leads to an improvement in disease control and ultimately controlling the consequences of this virus and the possible eradicating of cervical cancer in the coming decades. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical malignancy
 • Human Papilloma Virus vaccine
 • HPV
 • incidence
 • Prevention
 1. Markowitz LE, Dunne EF, Saraiya M, Chesson HW, Curtis CR, Gee J, et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014; 63(RR-05):1-30.
 2. Bzhalava D. Human papillomavirus reference clones. International Human Papillomavirus Reference Center. Available at: URL: http://www.hpvcenter.se/html/refclones.html, consulté en septembre; 2014.
 3. Doorbar J, Quint W, Banks L, Bravo IG, Stoler M, Broker TR, et al. The biology and life-cycle of human papillomaviruses. Vaccine 2012; 30(Suppl 5):F55-70.
 4. Lacey CJ, Lowndes CM, Shah KV. Chapter 4: burden and management of non-cancerous HPV-related conditions: HPV-6/11 disease. Vaccine 2006; 24(Suppl 3):S3/35–41.
 5. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, October 2014. Wkly Epidemiol Rec 2014; 89(43):465-91.
 6.  Safaei A, Khanlari M, Momtahen M, Monabati A, Robati M, Amooei S, et al. Prevalence of high-risk human papillomavirus types 16 and 18 in healthy women with cytologically negative pap smear in Iran. Indian J Pathol Microbiol 2010; 53(4):681-5.
 7. Shahramian I, Heidari Z, Mahmoudzadeh-Sagheb H, Moradi A, Forghani F. Prevalence of HPV infection and high risk HPV genotypes (16, 18), among monogamous and polygamous women, in Zabol, Iran. Iran J Public Health 2011; 40(3):113–21.
 8. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Biological agents. Volume 100 B. A review of human carcinogens. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 2012; 100(Pt B):1-441.
 9. Sohrabi A, Farzami MR, Samiee SM, Modarresi MH. An overview on papillomaviruses as the main cause of cervical cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(145):14-25. (Persian).
 10. Castellsagué X, Muñoz N, Pitisuttithum P, Ferris D, Monsonego J, Ault K, et al. End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in adult women 24-45 years of age. Br J Cancer 2011; 105(1):28-37.
 11. Smith JS, Lindsay L, Hoots B, Keys J, Franceschi S, Winer R, et al. Human papillomavirus type distribution in invasive cervical cancer and high-grade cervical lesions: a meta-analysis update. Int J Cancer 2007; 121(3):621–32.
 12. Fairley CK, Chen S, Tabrizi SN, McNeil J, Becker G, Walker R, et al. Prevalence of HPV DNA in cervical specimens in women with renal transplants: a comparison with dialysis-dependent patients and patients with renal impairment. Nephrol Dial Transplant 1994; 9(4):416–20.
 13. Denny LA, Franceschi S, de Sanjose S, Heard I, Moscicki AB, Palefsky J. Human papillomavirus, human immunodeficiency virus and immunosuppression. Vaccine 2012; 30(Suppl 5):F168–74.
 14. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical Cancer prevention. Geneva: World Health Organization; 2013.
 15. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. WHO guidelines: use of cryotherapy for cervical intraepithelial neoplasia. Geneva: World Health Organization; 2011.
 16. Khatibi M, Rasekh HR, Shahverdi Z, Jamshidi HR. Cost-effectiveness evaluation of quadrivalent human papilloma virus vaccine for HPV-related disease in Iran. Iran J Pharm Res 2014; 13(Suppl):225–34.
 17. Joura E.A,  Leodolter S, Hernandez-Avila M,  Wheeler C.M,   Perez G, Koutsky LA, Garland S.M,  Harper D.M, and et al. Efficacy of a quadrivalent prophylactic human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like-particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions: a combined analysis of three randomised clinical trials. Lancet.2007.369:9574:1693-1702.
 18. 18.     Petrosky E, Joseph A. Bocchini Jr, Hariri S,  Chesson H,  Curtis CR, Saraiya M,  Unger ER,  Markowitz LE. Use of 9-Valent Human Papillomavirus (HPV) Vaccine: Updated HPV Vaccination Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). 2015: 64(11);300-304
 19. Goldie SJ,  Kohli M,  Grima D,  Weinstein MC,  Wright TC,  Bosch FX , Franco E. Projected Clinical Benefits and Cost-effectiveness of a Human Papillomavirus 16/18 Vaccine. Jnl of National Cancer Institute.2004;.96 ;604-6015.
 20. National and state vaccination coverage among adolescents aged 13-17 years--United States, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Morb Mortal Wkly Rep. 2013 Aug 30;62(34):685-93.
 21. Dobson S.R.M, McNeil S, Dionne M, Dawar M, Ogilvie G, Krajden M, Sauvageau C, Scheifele D.W. Kollmann TR .et al Immunogenicity of 2 Doses of HPV Vaccine in Younger Adolescents vs 3 Doses in Young WomenA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2013;309(17):1793-1802
 22. Szarewsk A.HPV Vaccination and Cervical Cancer. Cancer Prevention .Current Oncology Reports.2012; 14 : 559-567
 23. Giuliano A.R. Palefsky J.M. Goldstone S, Moreira E.D. Penny M.E. Aranda C, Vardas E, Moi H, Jessen H. Hillman R. and et al. Efficacy of Quadrivalent HPV Vaccine against HPV Infection and Disease in Males. N Engl J Med 2011; 364:401-411
 24. ReiterP.L,   Brewer NT,  Gottlieb S.L,   McRee A.L.SmithJ.S. How much will it hurt? HPV vaccine side effects and influence on completion of the three-dose regimen. Vaccine 2009:27:6840–6844.
 25. Walter EB. Kemper AR. Dolor RJ. Dunne EF. Pain in Adolescent Girls Receiving Human Papillomavirus Vaccine With Concomitantly Administered Vaccines. Pediatric Infectious Disease Journal.2015 : 34 : 200–202.
 26. Garland SM. Smith J.S. Human Papillomavirus Vaccines. Drugs. 2010: 70:9. 1079-1098.
 27. Louise S. Brinth LS, Pors K,Theibel AC, Mehlsen J. Orthostatic intolerance and postural tachycardia syndrome as suspected adverse effects of vaccination against human papilloma virus. Vaccine.2015. 33:22: 2602–2605.
 28. Schiller J.T,   Castellsague X,Garland S.M. A Review of Clinical Trials of Human Papillomavirus Prophylactic Vaccines. Vaccine.2012.30:5:F123-F138.
 29. Marra F, Cloutier K, Oteng B, Marra C, Ogilvie G. Effectiveness and Cost Effectiveness of Human Papillomavirus Vaccine.A Systematic Review. PharmacoEconomics. 2009; 27(  22) : 127-147.
 30.  Aljunid S, Maimaiti N, Nur AM, Noor MR, Puteh SE. Cost- effectiveness of HPV vaccination regime: comparing twice versus thrice vaccinations dose regime among adolescent girls in Malaysia. BMC Public Health 2016; 16(1):71.
 31. Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, Bouchard C, Mao C, Mehlsen ED Jr, et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithelial neoplasia in women. N Engl J Med 2015; 372(8):711-23.
 32. Fait T, Dvořák V, Pilka R. Nine-valent HPV vaccine-new generation of HPV vaccine. Ceska Gynekol 2016; 80(6):397-400.
 33.  Guo F, Hirth JM, Berenson AB. Comparison of HPV prevalence between HPV-vaccinated and non-vaccinated young adult women (20-26 years). Hum Vaccin Immunother 2015; 11(10):2337-44.
 34. Bouvret P, Mougin C, Prétet JL, Meurisse A, Bonnetain F, Fiteni F. Practices and attitudes regarding HPV vaccination among general practitioners from Besançon. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2016; 15(12):379-8.
 35. Fonteneau L, Ragot M, Parent du Châtelet I, Guthmann JP, Lévy-Bruhl D. The use of reimbursement data for timely monitoring of vaccination coverage: the example of human papillomavirus vaccine following public concerns about vaccine safety. BMC Public Health 2015; 15(1):1233.
 36. Berkowitz Z, Malone M, Rodriguez J, Saraiya M. Providers' beliefs about the effectiveness of the HPV vaccine in preventing cancer and their recommended age groups for vaccination: findings from a provider survey, 2012. Prev Med 2015; 81:405-11.
 37. Noel T. Brewer N.T,  Fazekas K.I. Predictors of HPV vaccine acceptability: A theory-informed, systematic review. Preventive Medicine.2007:45(2-3):107-114.