دیس‌ژرمینوم همراه با کارسینوم جنینی، یک تومور نادر بدخیم سلول زایای مختلط تخمدان در یک دختر 13 ساله: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیبشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد گروه آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22038/ijogi.2024.73625.5792

چکیده

مقدمه: بیماران اطفال به‌ندرت به تومورهای تخمدان، ولی عمدتاً به تومورهای سلول زایای تخمدان مبتلا می­ شوند. تومورهای سلول زایای بدخیم به‌طور کلی نادر هستند و دیس ژرمینوم، شایع‌ترین نئوپلاسم بدخیم تخمدان در دختران جوان و نوجوان می‌باشد. در این مطالعه یک مورد تومور مختلط سلول زایای بدخیم تخمدان با ترکیبی از دیس ژرمینوما و کارسینوم جنینی گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: دختری 13 ساله با شکایت از درد و تورم شکم از 5 ماه قبل به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امید مشهد مراجعه کرد که به‌تدریج تشدید شده بود. در سونوگرافی، توده‌ای با ماهیت کیستیک در لگن به ابعاد 185*269 میلی‌متر گزارش شد. بیمار تحت عمل جراحی سالپنگواوفورکتومی و برداشت تومور جهت مطالعه پاتولوژی قرار گرفت. در معاینه میکروسکوپی، 95% تومور سلول زایای بدخیم به‌عنوان دیس‌ژرمینوم و 5% به‌عنوان کارسینوم جنینی (30CD مثبت) گزارش شد. بیمار برای ادامه درمان و دریافت شیمی‌درمانی با حال عمومی خوب ترخیص شد.
نتیجه­ گیری: هر دختر نوجوانی که رشد سریع توده لگنی داشته باشد، باید از نظر تومورهای بدخیم سلول‌های زایای مختلط تخمدان که بسیار تهاجمی هستند، بررسی شود. در این بیماران، مداخله سریع جراحی با حفظ باروری بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dysgerminoma with Embryonal Carcinoma, a Rare Ovarian Malignant Mixed Germ Cell Tumor in a 13-Year-Old Girl: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Mahsa Akbari Oryani 1
 • Farzaneh Akbari 2
 • Marjaneh Farazestanian 3
 • Sare Etemad 4
1 Assistant Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Gynecologic Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Professor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pediatric patients rarely develop ovarian tumors, but mainly develop ovarian germ cell tumors. Malignant germ cell tumors are generally rare and dysgerminoma is the most frequent malignant ovarian neoplasm in young and adolescent girls. In this study, a case of ovarian malignant mixed germ cell tumor with combination of dysgerminoma and embryonal carcinoma component is reported.
Case presentation: A 13-year-old girl referred to Omid educational, research and treatment center of Mashhad with abdominal pain and swelling from five months ago and was gradually worsened. In the ultrasound examination, a mass with a cystic nature was reported in the pelvis with dimensions of 269×185mm. The patient underwent salpingo-oophorectomy surgery and tumor removal for pathological study. In the microscopic examination, 95% of malignant germ cell tumor was reported as dysgerminoma and 5% as embryonal carcinoma (CD 30 positive). The patient was discharged in good general condition to continue the treatment and receive chemotherapy.
Conclusion: Any adolescent girl who develops a rapidly growing pelvic mass should be evaluated for malignant mixed germ cell tumors of the ovary, which are highly aggressive. In these patients, prompt surgical intervention with fertility preservation is crucial.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mixed germ cell tumor
 • Ovary
 • Case report
 1. Low JJ, Ilancheran A, Ng JS. Malignant ovarian germ-cell tumours. Best practice & research Clinical obstetrics & gynaecology 2012; 26(3):347-55.
 2. Lim FK, Chanrachakul B, Chong SM, Ratnam SS. Malignant ovarian germ cell tumours: experience in the National University Hospital of Singapore. Annals-Academy of Medicine Singapore 1998; 27:657-61.
 3. Gershenson DM, Del Junco G, Copeland LJ, Rutledge FN. Mixed germ cell tumors of the ovary. Obstetrics & Gynecology 1984; 64(2):200-6.
 4. Goyal LD, Kaur S, Kawatra K. Malignant mixed germ cell tumour of ovary-an unusual combination and review of literature. Journal of Ovarian research 2014; 7(1):1-4.
 5. Rana S, Satarkar RN, Sangwaiya A, Singh P. Immature teratoma with embryonal carcinoma; a rare malignant mixed germ cell tumor in a 13-year-old girl. Iranian Journal of Pathology 2016; 11(1):66.
 6. Imai A, Furui T, Tamaya T. Gynecologic tumors and symptoms in childhood and adolescence; 10-years' experience. International Journal of Gynecology & Obstetrics 1994; 45(3):227-34.
 7. Kwok KK, Loke TK, Hui JP, Lai MH, Chan JC. Malignant mixed germ cell tumour of the ovary in 10 year old girl. J HK Coll Radiol 2008; 11:92-5.
 8. Baert T, Storme N, Van Nieuwenhuysen E, Uyttebroeck A, Van Damme N, Vergote I, et al. Ovarian cancer in children and adolescents: A rare disease that needs more attention. Maturitas 2016; 88:3-8.
 9. Chen VW, Ruiz B, Killeen JL, Coté TR, Wu XC, Correa CN, et al. Pathology and classification of ovarian tumors. Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society 2003; 97(S10):2631-42.
 10. Bailey J, Church D. Management of germ cell tumours of the ovary. Reviews in Gynaecological Practice 2005; 5(4):201-6.
 11. Munemane A, Munemane M. Malignant mixed germ cell tumours of ovary. A Report of two cases; 2014.
 12. Benradi L, El Haissoufi K, Ammor A, Benmoussa Y, Kamaoui I, Haloui A, et al. Mixed ovarian germ cell tumor in a child: A case report of a rare association. Annals of Medicine and Surgery 2021; 65:102237.
 13. Koshy M, Vijayananthan A, Vadiveloo V. Malignant ovarian mixed germ cell tumour: a rare combination. Biomedical imaging and intervention journal 2005; 1(2).
 14. Gershenson DM. Treatment of ovarian cancer in young women. Clinical obstetrics and gynecology 2012; 55(1):65-74.