گزارش یک مورد مرگ مادر در اثر فیستول شریانی- وریدی دورال

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار گروه بیماری‌های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: فیستول شریانی وریدی دورال یک بیماری عصبی نادر به‌شمار می‌آید. در این مطالعه یک مورد مرگ مادر ناشی از فیستول شریانی وریدی دورال گزارش شد.
معرفی بیمار: بیمار خانمی 19 ساله با سابقه 2 بار حاملگی و 2 بار زایمان بود که 38 روز بعد از سزارین با شکایت اختلال حافظه (فراموشی) و سردرد به‌صورت سرپایی مراجعه نمود، در‌حالی‌که نام همسر و فرزندش را به یاد نمی‌آورد، خطوط را می‌دید، اما قادر به خواندن نبود. با توجه به نتایج CT اسکن و نیاز مبرم به مراقبت ویژه و با تشخیص متخصص مغز و اعصاب به ICU منتقل شد. روز ششم بستری بیمار دچار تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه و افت هوشیار شد که دارودرمانی اولیه انجام و CT اسکن اورژانس درخواست گردید و در CT ادم مغزی شدید گزارش شد که می‌توانست به‌علت خونریزی ساب آراکنوئید و یا سودوساب آراکنوئید باشد. طبق CT آنژیوگرافی، MRI و MRV فیستول شریانی وریدی دورال تشخیص داده شد. بیمار همان روز تحت عمل جراحی قرار گرفت. 3 روز بعد از عمل جراحی بیمار دچار ارست قلبی شده که بلافاصله CPR و ماساژ قلبی و دستورات دارویی اجرا شد که متأسفانه پس از 45 دقیقه انجام CPR موفقیت‌آمیز نبود و بیمار فوت کرد.
نتیجهگیری: برای زنانی که دچار سردرد پس از زایمان شده‌اند، بایستی ارزیابی دقیق و سریعی انجام گیرد. همچنین بروز تشنج در زنان باردار و تشخیص اولیه اکلامپسی نباید مانع از توجه پزشک به سایر تشخیص‌های افتراقی مهم و کشنده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of maternal death due to dural arteriovenous fistula

نویسندگان [English]

 • Azin Niazi 1
 • Maryam Moradi 2
 • Maryam Salari Hadaki 3
 • Nafiseh Saghafi 4
 • Payam Sasannejad 5
1 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Reproductive Health, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 M.Sc. of Midwifery Counseling, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Neurological Diseases, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Dural arteriovenous fistula is a rare neurological disease. In this study, a case of maternal death due to dural arteriovenous fistula was reported. 
Case presentation: The patient was a 19-year-old woman, G2 P2 who complained of memory impairment (forgetfulness) and headache 38 days after cesarean section and referred on outpatient basis, while she could not remember the names of her husband and child, and saw the lines but was not able to read. According to the results of the CT scan and the urgent need for intensive care, she was transferred to the ICU with the diagnosis of a neurologist. On the sixth day of hospitalization, the patient suffered from generalized tonic-clonic seizures and loss of consciousness. Initial drug therapy was performed and emergency CT scans were requested. Severe cerebral edema was reported on CT, which could be due to subarachnoid or pseudo-subarachnoid hemorrhage. CT angiography, MRI and MRV revealed a dural arteriovenous fistula. The patient underwent surgery the same day. Three days after the surgery, the patient suffered a cardiac arrest, which was immediately followed by CPR, cardiac massage, and medication, which unfortunately was not successful after 45 minutes of CPR, and the patient died.
Conclusion: Women who suffer from postpartum headaches should be evaluated accurately and quickly. In addition, the occurrence of seizures in pregnant women and the initial diagnosis of eclampsia should not prevent the physician from paying attention to other important and deadly differential diagnoses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arteriovenous fistula
 • Maternal death
 • Pregnancy
 • Seizure
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams obstetrics. 24nd New York: McGraw-Hill; 2014.
 2. Kim MS, Han DH, Kwon OK, Oh CW, Han MH. Clinical characteristics of dural arteriovenous fistula. Journal of clinical neuroscience 2002; 9(2):147-55.
 3. Kassem MW, Choi PJ, Iwanaga J, Mortazavi MM, Tubbs RS. Imaging characteristics of dural arteriovenous fistulas involving the vein of Galen: a comprehensive review. Cureus 2018; 10(2).
 4. Gandhi D, Chen J, Pearl M, Huang J, Gemmete JJ, Kathuria S. Intracranial dural arteriovenous fistulas: classification, imaging findings, and treatment. American Journal of Neuroradiology 2012; 33(6):1007-13.
 5. Irie F, Fujimoto S, Uda K, Toyoda K, Hagiwara N, Inoue T, et al. Primary intraventricular hemorrhage from dural arteriovenous fistula. Journal of the neurological sciences 2003; 215(1-2):115-8.
 6. Padmanabhan R, Stacey R, Wimalaratna S, Kuker W. Dural arteriovenous fistula causing primary intraventricular haemorrhage. The British journal of radiology 2008; 81(962):e44-7.
 7. Zyck S, Gould GC. Fistula, Dural Arteriovenous. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL); 2018.
 8. Brouwer PA, Bosman T, Van Walderveen MA, Krings T, Leroux AA, Willems PW. Dynamic 320-section CT angiography in cranial arteriovenous shunting lesions. American journal of neuroradiology 2010; 31(4):767-70.
 9. Siebert E, Bohner G, Dewey M, Masuhr F, Hoffmann KT, Mews J, et al. 320-slice CT neuroimaging: initial clinical experience and image quality evaluation. The British journal of radiology 2009; 82(979):561-70.
 10. Macdonald RL, Schweizer TA. Spontaneous subarachnoid haemorrhage. The Lancet 2017; 389(10069):655-66.
 11. Gaastra BA, Bielawski D, Blackburn S. Haptoglobin after subarachnoid haemorrhage: individual patient level data (IPLD) analysis. NHS http://www. crd. york. ac. uk/PROSPERO/display_record. php. 2017.
 12. Churojana A, Lakkhanawat S, Chailerd O, Boonchai T, Cognard C. Cranial Dural Arteriovenous Fistulas: Can Noninvasive Imaging Predict Angiographic Findings?. Siriraj Medical Journal 2018; 70(4):289-97.
 13. Murph DC, Kralik SF. Intracranial Dural Arteriovenous Fistulas: Key Cross-Sectional Imaging Patterns and Angiographic Correlation. Neurographics 2017; 7(3):184-94.
 14. Nishimura S, Hirai T, Sasao A, Kitajima M, Morioka M, Kai Y, et al. Evaluation of dural arteriovenous fistulas with 4D contrast-enhanced MR angiography at 3T. American Journal of Neuroradiology 2010; 31(1):80-5.
 15. Lin YH, Lee CW, Wang YF, Lu CJ, Chen YF, Liu HM. Engorged medullary vein on CT angiography in patients with dural arteriovenous fistula: prevalence, types, and comparison between regional and extensive types. Journal of neurointerventional surgery 2018; 10(11):1114-9.