گزارش یک مورد جفت منفذدار

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 کارشناس مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات ایمنی بیمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از واریانت‌های جفت، جفت منفذدار است. در موارد ناشایع، بخش مرکزی دیسک جفتی وجود ندارد. در برخی موارد، حفره‌ای واقعی در جفت وجود دارد. جفت منفذ‌دار ممکن است پس از زایمان به غلط سبب بررسی از نظر باقی ماندن یک کوتیلدون جفتی شود. در مطالعه حاضر یک مورد از جفت منفذدار گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 31 ساله گراوید 3 با سن حاملگی 39 هفته بود که با شکایت درد زایمان به اورژانس بیمارستان تخصصی زنان حضرت ام‌البنین (س) مراجعه کرده بود. به‌دنبال زایمان طبیعی، نوزاد دختر با آپگار 10-9 با وزن 3780 گرم و به‌ظاهر سالم متولد شد. 15 دقیقه پس از تواد نوزاد، خروج خود‌به‌خودی جفت صورت گرفت. در معاینه جفت، جفت به‌صورت صفحه دیسکوئیدی بود که در قسمت مرکزی آن بخشی از کوتیلدون به‌ صورت حفره‌ای به قطر 3 سانتی‌متر وجود نداشت، پرده‌های جفتی کامل تمام سطح جفت را پوشانده بودند و نحوه اتصال بندناف به جفت نیز به‌صورت اتصال حاشیه‌ای بود.
نتیجه‌گیری: آشنایی با جفت منفذ‌دار می‌تواند در پیشگیری از خطا در معاینه جفت پس از زایمان کمک‌کننده باشد، لذا توصیه می‌شود در معاینه جفت بعد از زایمان به ویژگی‌های انواع مختلف جفت دقت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of placenta fenestrate

نویسندگان [English]

 • Firouze Ziaee 1
 • Fatemeh Zahra karimi 2
 • Masoumeh Mirteimouri 3
 • Elaheh Mansouri Ghezel Hesari 4
1 B.Sc. of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University Medical of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Patient's Safety Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Instructor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University Medical of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the variants of the placenta is the placenta fenestrate. In rare cases, the central part of the placental disc is missing. In some cases, there is a real hole in the placenta. A porous placenta may be mistaken for a placental cotyledon after delivery. In the present study, a case of placenta fenestrate was reported.
Case presentation: The patient was 31year old woman, G3L2, with a gestational age of 39 weeks who had complained of labor pains and referred to the emergency department of Hazrat Umm Al-Banin Gynecology Hospital. Following a normal delivery, the baby girl was born with Apgar 9-10, weighing 3780 gr and seemingly healthy. Spontaneous departure of the placenta occurred 15 minutes after birth. On examination of the placenta, the placenta was a discoid plate in the center of which there was no part of the cotyledon in the form of a hole 3 cm in diameter, complete placental membranes covered the entire surface of the placenta, and the umbilical cord was connected to the placenta as a marginal joint.
Conclusion: Familiarity with a fenestrate placenta can help prevent mistake in postpartum examinations. Therefore, it is recommended to pay attention to the characteristics of different types of placenta in postpartum examination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Placenta
 • Placental Abnormality
 • Placenta fenestrate
 1. Rahmani Z, Borna S. Comparing the size and weight of placenta and birth weight in normal pregnancy and gestational diabetes: brief report. Tehran University Medical Journal 2015; 72(10):723-7.
 2. Cross JC. Placental function in development and disease. Reproduction, Fertility and development 2005; 18(2):71-6.
 3. Oyelese Y, Smulian JC. Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa. Obstetrics & Gynecology 2006; 107(4):927-41.
 4. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Chapter 5. Implantation and Placental Development. Williams Obstetrics. 22nd NewYork: McGraw-Hill Professional; 2005.
 5. Tiwari V, Manik P, Pankaj AK, Pandey A, Rani A. Study of shape of placenta and its relation to placental weight in normal and diabetic pregnancies. Int J Multidisc Res Dev 2015; 2:666-9.
 6. Aghebati F, Ebrahimzadeh S, Saleh Moghaddam A. Color Atlas of placenta and membranes. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences and Health Services; 2012.