کلیدواژه‌ها = سندرم پیش از قاعدگی
تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس شمعدانی بر سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 85-92

10.22038/ijogi.2023.21807

فاطمه غلامیان؛ مریم مرادی؛ سعیده خدابنده؛ محسن علی‌اکبری؛ حمیدرضا ابراهیمی سنو؛ سمانه نجفی


نقش ویتامینها و املاح در سندرم پیش از قاعدگی؛ یک مطالعه مرور نقلی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 93-104

10.22038/ijogi.2022.20106

دکتر مریم فرهمند؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز


بررسی تأثیر آروماتراپی بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: یک مرور سیستماتیک

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 37-49

10.22038/ijogi.2021.18984

دکتر میترا کولیوند؛ دکتر فاطمه دهقان؛ دکتر مستانه کامروامنش؛ محسن کاظمی‌نیا


بررسی تأثیر گل مغربی و ویتامین B6 بر علائم سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 21، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 37-48

10.22038/ijogi.2019.12660

آرزو شایان؛ حسن احمدی‌نیا؛ دکتر سیده زهرا معصومی؛ دکتر فاطمه شبیری؛ دکتر شیرین مرادخانی؛ حدیث سوری‌نژاد


بررسی تأثیر کپسول بابونه در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 72-80

10.22038/ijogi.2018.11799

الهام نجفی ملاباشی؛ طاهره ضیایی؛ دکتر زهرا بستانی خالصی؛ دکتر احسان کاظم‌نژاد لیلی؛ دکتر رضا بخردی


بررسی تأثیر عصاره مریم گلی بر علائم روحی سندرم پیش از قاعدگی

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 84-94

10.22038/ijogi.2017.10160

رقیه عبدنژاد؛ معصومه سیمبر؛ زهره شیخان؛ فراز مجاب؛ ملیحه نصیری


بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با نوع مزاج در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 20، شماره 5، مرداد 1396، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2017.9076

زهرا محبی دهنوی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد


بررسی تأثیر کلسیم بر علائم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی

دوره 19، شماره 1.2، فروردین 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.6832

فاطمه شبیری؛ فهیمه عزتی آراسته؛ ریحانه ابراهیمی؛ منصور نظری


بررسی تأثیر مویز سیاه دانه دار در کنترل شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

دوره 19، شماره 3، فروردین 1395، صفحه 26-34

10.22038/ijogi.2016.6864

خدیجه بهزادی؛ سیما جعفری راد؛ پروانه موسوی؛ امل ساکی


بررسی ارتباط مزاج گرم و سرد با علائم سندرم پیش از قاعدگی

دوره 18، شماره 179، بهمن 1394، صفحه 17-24

10.22038/ijogi.2016.6565

زهرا محبی دهنوی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ مرتضی مجاهدی؛ محمدتقی شاکری؛ محمدعلی سردار


وضعیت و شدت سندرم پیش از قاعدگی و ارتباط آن با مشخصات فردی و اجتماعی دانشجویان، گناباد-1392

دوره 18، شماره 170.169، آبان 1394، صفحه 21-28

10.22038/ijogi.2015.6130

فریبا رمضان پور؛ نرجس بحری؛ لیلا باقری؛ طاهره فتحی نجفی


تأثیر سنبل الطیب بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

دوره 18، شماره 161، شهریور 1394، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2015.4881

سیده بهاره کامران پور؛ لیلا فرزاد ریک؛ طیبه رهبر؛ شیوا علیزاده


بررسی تأثیر ویتاگنوس بر سندرم پیش از قاعدگی

دوره 17، شماره 138، اسفند 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2015.4195

پروانه موسوی؛ حمیده ظاهری؛ شهناز نجار؛ پوراندخت افشاری؛ فرخنده حیاتی


اثربخشی افشای هیجانی بر سندرم پیش از قاعدگی

دوره 17، شماره 131، بهمن 1393، صفحه 6-12

10.22038/ijogi.2015.3711

جهانگیر کرمی؛ سمیه زالی پور؛ منیره پورجواد


بررسی ارتباط اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان

دوره 15، شماره 16، شهریور 1391، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2012.5675

مهدی طالبی؛ رضا افشاری؛ رضا طالبی دلویی؛ الهام ارقامی؛ سمیرا توسلی


مقایسه وضعیت سندرم پیش قاعدگی و دیسمنوره اولیه در دانشجویان فعال و غیر فعال ورزشی

دوره 15، شماره 10، تیر 1391، صفحه 21-29

10.22038/ijogi.2012.5705

فریده صالحی؛ حمید معرفتی؛ شهرزاد عربپور؛ ویدا مدرس نژاد


تاثیر تجویز فلوکسیتین روزانه در درمان اختلالات سندرم قبل از قاعدگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 39-46

10.22038/ijogi.2015.5972

ناهید لرزاده؛ سیروس کاظمی راد؛ مرضیه مؤمن نصب؛ مینا لرزاده؛ میترا صفا