کلیدواژه‌ها = زایمان
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی شده بر انتخاب روش زایمان

دوره 19، شماره 27، مهر 1395، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2016.7846

زهره کشاورز؛ اعظم غضنفریان؛ معصومه سیمبر؛ نزهت شاکری


ارتباط بین مقدار وزن به دست آمده مادران در حین بارداری با سن حاملگی در زمان تولد

دوره 19، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2016.7219

امیر الماسی حشیانی؛ مهدی سپیدارکیش؛ آرزو اسماعیل زاده؛ رضوانه چراغی؛ رضا عمانی سامانی


ارتباط اندکس کورمیک با پیشرفت زایمان

دوره 18، شماره 175، دی 1394، صفحه 7-15

10.22038/ijogi.2015.6396

ناهید گلمکانی؛ مریم پورشیرازی؛ سمیرا ابراهیم زاده ذگمی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه تارا


بررسی تأثیر کپسول خوراکی زعفران بر شدت درد فاز فعال مرحله اول زایمان

دوره 17، شماره 115، مهر 1393، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2014.3421

صدیقه اظهری؛ صدیقه احمدی؛ حسن رخشنده؛ حوریه جعفرزاده؛ سیدرضا مظلوم


بررسی تأثیر رایحه بهار نارنج بر شدت اضطراب مرحله اول زایمان

دوره 17، شماره 111، شهریور 1393، صفحه 12-19

10.22038/ijogi.2014.3277

معصومه نمازی؛ صدیقه امیرعلی اکبری؛ فراز مجاب؛ عاطفه طالبی؛ حمید علوی مجد؛ شراره جان نثاری


تأثیر حمایت مداوم طی زایمان بر پیشرفت زایمان زنان نخست باردار

دوره 17، شماره 107، مرداد 1393، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2014.3146

معصومه کردی؛ محدثه بخشی؛ فاطمه تارا


گزارش یک مورد سندرم بودکیاری با تظاهر سندرم هلپ

دوره 17، شماره 107، مرداد 1393، صفحه 15-20

10.22038/ijogi.2014.3147

نسرین جلیلیان؛ الهه علی زاده؛ مهدی زبیری


بررسی عوامل مؤثر بر طول مدت بستری از ابتدای شروع زایمان تا ترخیص با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس

دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2014.3056

مهدی اکبرزاده؛ فاطمه شبیری؛ حسین محجوب؛ ریحانه ابراهیمی


بررسی تأثیر آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و سطح سرمی هورمون کورتیزول در مرحله اول زایمان زنان نخست زا

دوره 17، شماره 99، خرداد 1393، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.2853

محمد علی سهم الدینی؛ منصوره زمانی لاری؛ محمد نبی رحیمیان؛ لیلا دانایی؛ نرگس بیگی؛ حجت حبیبی


بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن

دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2014.2344

زهرا علیپور؛ نرگس اسکندری؛ زهرا ابراهیمی؛ اعظم باقری


بررسی تأثیر ماساژ در حین لیبر بر طول مدت و میزان درد زایمان در زنان نخست زا

دوره 16، شماره 83، بهمن 1392، صفحه 15-20

10.22038/ijogi.2014.2265

سیما خاوندی‌زاده اقدم؛ عزیزاله ادیب؛ رأفت کاظم زاده


فصل لقاح، زایمان و سایر پیشگویی کننده ها در زنان مبتلا به اکلامپسی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز در سال های 91-1386

دوره 16، شماره 75، آذر 1392، صفحه 22-29

10.22038/ijogi.2013.2003

سولماز قنبری همایی؛ جمیله ملکوتی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ پروانه قهرمانی نسب


بررسی ارتباط نوع زایمان با الگوی قاعدگی دردناک اولیه

دوره 16، شماره 71، آبان 1392، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2013.1941

محبوبه فیروزی؛ طاهره زاهدی فرد؛ پروین سالاری؛ سیدرضا مظلوم


بررسی زایمان های سزارین و علل آنها در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390

دوره 16، شماره 66، شهریور 1392، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2013.1899

شاپور بدیعی اول؛ یلدا روانشاد؛ انوش آذرفر؛ فاطمه دستفان؛ سارا بابایی؛ ندا میرزایی


ارتباط ترس از زایمان و تیپ شخصیتی در زنان باردار

دوره 16، شماره 66، شهریور 1392، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2013.1901

فرزاد نصیری؛ شکوفه شریفی


تأثیر ترانکسامیک اسید بر سطوح هموگلوبین و هماتوکریت بعد از زایمان در زنان با خونریزی طبیعی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

دوره 16، شماره 60، مرداد 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2013.1526

مژگان میرغفوروند؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ فاطمه عباسعلیزاده؛ مینا شیردل


روزه داری و پیامدهای بارداری

دوره 16، شماره 57، تیر 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.1416

حسن بسکابادی؛ صدیقه آیتی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ طاهره محبی


ارتباط هوش معنوی با تاب آوری در برابر استرس و ترجیح روش زایمان در بین زنان باردار

دوره 16، شماره 58، تیر 1392، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2013.1470

آناهیتا خدابخشی کولائی؛ صدیقه حیدری؛ ابوالقاسم خوش کنش؛ محمود حیدری