گزارش یک مورد سندرم بودکیاری با تظاهر سندرم هلپ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم بودکیاری، بیمارى نادرى است که ناشى از انسداد وریدهاى خروجى کبد است. علت اصلى در اکثر موارد، ترومبوز خودبه‌خودى وریدهاى کبدى است که غالباً با پلى ‌سیتمى حقیقى یا سابقه مصرف قرص‌هاى ضد باردارى خوراکى نیز همراه است. برخی بیماران با تنگی غشایى ایدیوپاتیک در ورید اجوف تحتانی، در فاصله بین وریدهاى کبدى و دهلیز راست مراجعه مى‌کنند که معمولاً با ترومبوز یک یا هر دو ورید کبدى همراه است. ابتدا تصور مى‌شد که این ضایعات مادرزادى هستند ولى امروزه مشخص شده که این ضایعات از تنگى‌ ناشى از ترومبوز و تشکیل اسکار ناشى مى‌شوند. انسداد پس از کبد، فشار سینوزوئیدها را بالا مى‌برد و نهایتاً باعث پرفشارى ورید پورت مى‌شود. علائم معمولاً در ابتدا خفیف و عمومى هستند و شامل درد شکمى مبهم در ربع فوقانى راست، نفخ بعد از غذا و بى‌اشتهایی می باشند. پس از چند هفته یا چند ماه، تصویر بالینى واضح‌ترى شامل تب شدید، آسیت بالینی، بزرگی کبد و نارسایى کبد بروز مى‌کند. تشخیص بالینى با ونوگرافى تأیید می شود.
گزارش مورد:در این گزارش، یک مورد سندرم بودکیاری به دنبال زایمان در یک خانم 22 ساله معرفی می شود. این بیمار به دنبال عمل سزارین با علائم آسیت، تب شدید و فشار خون بالا، به دلیل مشکلات و تأخیر در تشخیص، مورد توجه قرار گرفت. به دنبال انجام همزمان ونوگرافی و بیوپسی کبد، ترمبوز ورید کبدی گزارش و سندرم بودکیاری مطرح شد.
نتیجه گیری: متخصصین زنان و داخلی بهتر است که به سندرم بودکیاری بعنوان یکی از علل نادر استمرار تب و آسیت پس از ختم بارداری توجه ویژه داشته باشند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Report of Budd-Chiari Syndrome with HELLP Syndrome Symptoms

نویسندگان [English]

 • Nasrin Jalilian 1
 • Elaheh Alizadeh 2
 • Mahdi Zobeiri 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Health Services Research Center of Obstetrics, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
2 M.Sc. of Biochemistry, School of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
3 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Budd-Chiari Syndrome is a rare disease primarily determined by the hepatic veins thrombosis. Spontaneous thrombosis of the hepatic veins is the main reason, but polycythemia vera and a history of using oral contraceptive pills can be associated with thrombosis. Some patients refer with idiopathic membranous obstruction of the inferior vena cava at the distance between hepatic veins and right atrium which is usually associated with hepatic vein thrombosis of one or both hepatic veins. Initially it was thought that these lesions are congenital, but it is now clear that these lesions result from stenosis due to thrombosis and scar formation. Obstruction after the liver increases sinusoids pressure and eventually portal vein hypertension occurs. Symptoms are usually mild and general at first and include abdominal pain of the right upper quadrant, bloating and anorexia. After a few weeks or months, clinical manifestations presented as sever fever, clinical ascites, hepatomegaly and hepatic necrosis. Venography is one of the ways of diagnosis.
Case Report: A 22 years old woman is reported with Budd-Chiari syndrome which started after delivery. The patient was considered following the cesarean section because of ascites symptoms, high fever and high blood pressure due to delays in diagnosis.
After conducting ultrasonography and liver biopsy simultaneously, hepatic vein thrombosis was reported and Budd-Chiari syndrome was diagnosed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascites
 • Budd-Chiari Syndrome
 • Hepatic Veins
 • pregnancy
 1.  

  1. Mufti AR, Reau N. Liver disease in pregnancy. Clin Liver Dis 2012 May;16(2):247-69.
  2. Menon KV, Shah V, Kamath PS. The Budd-Chiari syndrome. N Engl J Med 2004 Feb 5;350(6):578-85.
  3. Riely CA. Acute fatty liver of pregnancy. Semin Liver Dis 1987 Feb;7(1):47-54.
  4. Bacq Y, Riely CA. Acute fatty liver of pregnancy: the hepatologist’s view. Gastroenterologist 1993 Dec;1(4):257-64.
  5. Plessier A, Rautou PE, Valla DC. Management of hepatic vascular diseases. J Hepatol 2012;56 Suppl 1:S25-38.
  6. Garcia-Pagan JC, Heydtmann M, Raffa S, Plessier A, Murad S, Fabris F, et al. TIPS for Budd-Chiari syndrome: long-term results and prognostics factors in 124 patients. Gastroenterology 2008 Sep;135(3):808-15.
  7. Janssen HL, Garcia-Pagan JC, Elias E, Mentha G, Hadengue A, Valla DC. Budd-Chiari syndrome: a review by an expert panel. J Hepatol 2003 Mar;38(3):364-71.
  8. Parker RG. Occlusion of the hepatic veins in man. Medicine (Baltimore) 1959 Dec;38:369-402.
  9. Tavill AS, Wood EJ, Kreel L, Jones EA, Sherlock S. The Budd-Chiari syndrome: correlation between hepatic scintigraphy and the clinical, radiological and pathological findings in nineteen cases of hepatic venous outflow obstruction. Gastroenterology 1975 Mar;68(3):509-18.
  10. Nakamura T, Nakamura S, Aikawa T, Suzuki O, Onodera A, Karoji N. Obstruction of the inferior vena cava in the hepatic portion and the hepatic veins. Report of eight cases and review of the Japanese literature. Angiology 1968 Sep;19(8):479-98.
  11. Datta DV, Saha S, Singh SA, Gupta BB, Aikat BK, Chhuttani PN. Clinical spectrum of Budd-Chiari syndrome in Chandigarh with particular reference to obstruction of intrahepatic portion of inferior venacava. Indian J Med Res 1972 Mar;60(3):385-402.
  12. Datta DV, Saha S, Singh SA, Gupta BB, Aikat BK, Chugh KS, et al. Chronic Budd-Chiari syndrome due to obstruction of the intrahepatic portion of the inferior vena cava. Gut 1972 May;13(5):372-8.
  13. Nahman RL, Silverstein R. Haypercoagulable state. Ann Intern Med 1993 Oct 15;119(8):819-27.
  14. Valla D, Casadevall N, Lacombe C, Varet B, Goldwasser E, Franco D, et al. Primary myeloproliferative disorder and hepatic vein thrombosis: a prospective study of erythroid colony formation in vitro in 20 patients with BuddChiari syndrome. Ann Intern Med 1985 Sep;103(3):329-34.
  15. Valla D, Dhumeaux D, Babany G, Hillon P, Rueff B, Rochant H, et al. Hepatic vein thrombosis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. A spectrum from asymptomatic occlusion of hepatic venules to fatal Budd-Chiari syndrome. Gastroenterology 1987 Sep;93(3):569-75.
  16. Darwish Murad S, Valla DC, de Groen PC, Zeitoun G, Hopmans JA, Haagsma EB, et al. Determinants of survival and the effect of portosystemic shunting in patients with Budd-Chiari syndrome. Hepatology 2004 Feb;39(2):500-8.
  17. Kume H, Kameyama S, Kasuya Y, Tajima A, Kawabe K. Surgical treatment of renal cell carcinoma associated with Budd-Chiari syndrome: report of four cases and review of the literature. Eur J Surg Oncol 1999 Feb;25(1):71-5.
  18. Pomeroy C, Knodell RG, Swaim WR, Arneson P, Mahowald ML. Budd-Chiari syndrome in a patient with the lupus anticoagulant. Gastroenterology 1984 Jan;86(1):158-61.
  19. Whiteford MH, Moritz MJ, Ferber A, Fry RD. Budd-Chiari syndrome complicating restorative proctocolectomy for ulcerative colitis: report of a case. Dis Colon Rectum 1999 Sep;42(9):1220-4.
  20. Bayraktar Y, Balkanci F, Bayraktar M, Calguneri M. Budd-Chiari syndrome: a common complication of Behcet’s disease. Am J Gastroenterol 1997 May;92(5):858-62.
  21. Wilkey D, Yocum DE, Oberley TD, Sundstrom WR, Karl L. Budd-Chiari syndrome and renal failure in Behcet disease. Report of a case and review of the literature. Am J Med 1983 Sep;75(3):541-50.
  22. Maccini DM, Berg JC, Bell GA. Budd-Chiari syndrome and Crohn’s disease. An unreported association. Dig Dis Sci 1989 Dec;34(12):1933-6.
  23. Chesner IM, Muller S, Newman J. Ulcerative colitis complicated by Budd-Chiari syndrome. Gut 1986 Sep;27(9):1096-100.
  24. Valla D, Le MG, Poynard T, Zucman N, Rueff B, Benhamou JP. Risk of hepatic vein thrombosis in relation to recent use of oral contraceptives. A case-control study. Gastroenterology 1986 Apr;90(4):807-11.
  25. Koster T, Rosendaal FR, de Ronde H, Briet E, Vandenbroucke JP, Bertina RM. Venous thrombosis due to poor anticoagulant response to activated protein C: Leiden Thrombophilia Study. Lancet 1993 Dec 18-25;342(8886- 8887):1503-6.
  26. Mitchell MC, Boitnott JK, Kaufman S, Cameron JL, Maddrey WC. Budd-Chiari syndrome: etiology, diagnosis and management. Medicine (Baltimore) 1982 Jul;61(4):199-218.
  27. Somayaji BN, Eeles GH, Paton A, Parker GF. Budd-Chiari syndrome after oral contraceptives. Br Med J 1968 Jan 6;1(5583):53-4.
  28. Clubb AW, Giles C. Budd-Chiari syndrome after oral contraceptives. Br Med J 1968 Jan 27;1(5586):252.
  29. Hoyumpa AM, Schiff L, Helfman EL. Budd-Chiari syndrome in women taking oral contraceptives. Am J Med 1971 Jan;50(1):137-40.
  30. McClure S, Dincsoy HP, Glueck H. Budd-Chiari syndrome and antithrombin III deficiency. Am J Clin Pathol 1982 Aug;78(2):236-41.
  31. Das M, Carroll SF. Antithrombin III deficiency: an etiology of Budd-Chiari syndrome. Surgery 1985 Feb;97(2):242-6.
  32. Bourliere M, Le Treut YP, Arnoux D, Castellani P, Bordigoni L, Maillot A, et al. Acute Budd-Chiari syndrome with hepatic failure and obstruction of the inferior vena cava as presenting manifestations of hereditary protein C deficiency. Gut 1990 Aug;31(8):949-52.
  33. Couffinhal T, Bonnet J, Benchimol D, Dos Santos P, Besse P, Bricaud H. A case of the Budd Chiari syndrome attributed to a deficit in protein C. Eur Heart J 1991 Feb;12(2):266-9.
  34. Heijboer H, Brandjes DP, Büller HR, Sturk A, ten Cate JW. Deficiencies of coagulation-inhibiting and fibrinolytic proteins in outpatients with deep vein thrombosis. N Engl J Med 1990 Nov 29;323(22):1512-6.
  35. Murphy FB, Steinberg HV, Shires GT 3rd, Martin LG, Bernardino ME. The Budd-Chiari syndrome: a review. AJR Am J Roentgenol 1986 Jul;147(1):9-15.
  36. Dilawari JB, Bambery P, Chawla Y, Kaur U, Bhusnurmathet SR, Malhotra HS, et al. Hepatic outflow obstruction (Budd-Chiari syndrome): experience with 177 patients and a review of the literature. Medicine (Baltimore) 1994 Jan;73(1):21-36.