ارزیابی کیفیت کارآزمایی‌های بالینی در زمینه تأثیر روش‌های محافظه‌کارانه در زنان مبتلا به اختلالات کف لگن با استفاده از ابزار CONSORT

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. استاد گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: در هنگام طراحی یک برنامه درمانی مبتنی بر شواهد، جهت کمک به بیماران مبتلا به اختلالات کف لگن با استفاده از انواع روش­های محافظه‌کارانه، لازم است مطالعاتی انتخاب شوند که علاوه بر تمرکز بر موضوع مورد نظر، از کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت کارآزمایی­ های بالینی در زمینه تأثیر روش‌های محافظه­ کارانه­ در زنان مبتلا به اختلالات کف لگن با استفاده از ابزار CONSORT انجام شد.
روشکار: در این مطالعه مرور نقادانه، کارآزمایی­ های بالینی چاپ شده بین سال‌های 2021-2001 که در پایگاه­ های بین‌المللی PubMed، Medline، Cochrane، Web of Science و Scopus و همچنین پایگاه­ های ایرانی Magiran و SID نمایه شده بودند، با کلیدواژه ­های فارسی و انگلیسی جستجو شدند. از 416 مقاله بازیابی شده، 64 مقاله از نظر چکیده و متن کامل با استفاده از ابزار CONSORT 2017 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ­ها با نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش ­های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها: در بررسی کامل مقالات، میانگین نمره­ کلی کیفیت بر اساس معیار CONSORT برابر 7/5±85/28 (حداقل 12 و حداکثر 41) بود. عنوان، مقدمه، هدف و بحث، بیشترین و روش­­ کار و یافته ­ها، کمترین میانگین نمره را کسب کردند. 9/33% از مقالات به نوع مطالعه در عنوان اشاره نکرده بودند. در قسمت چکیده، 75% مقالات به نوع مطالعه، 5/87% به چگونگی تصادفی ­سازی و بیش از 2/73% مقالات به کورسازی اشاره نکرده بودند.
نتیجه ­گیری: کیفیت کارآزمایی‌های بالینی ارزیابی شده در حد متوسط بود. بهبود کیفیت مطالعات کارآزمایی، خصوصاً در بخش روش‌­ کار، برای استفاده­ بیشتر در بالین و ارائه مراقبت­های بهتر ضروری می­ باشد. با اخذ کمک از متخصصین آمار و متدولوژی و ابزارهای استاندارد جهت ارزیابی نقادانه، می­توان به ارتقای کیفی مقالات کمک نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the quality of published clinical trials regarding the effect of conservative methods in women with pelvic floor disorders using CONSORT tool

نویسندگان [English]

 • Zahra Hadizadeh-Talasaz 1
 • Mona Larki 1
 • Robab Latifnejad Roudsari 2
1 Assistant Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Midwifery, Nursing and Midwifery Care Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: When designing an evidence-based treatment program to help patients with pelvic floor disorders through conservative methods, it is necessary to select studies that, in addition to focusing on the desired subject, also have a suitable quality. Therefore, the present study was performed with aim to assess the quality of published clinical trials regarding the effect of conservative methods in women with pelvic floor disorders using CONSORT tool.
Methods: In this critical review, published RCTs which are indexed in PubMed, Scopus, Medline, Cochrane، Web of Science as well as Persian databases such as SID and Magiran from 2001 to 2021 were searched using Persian and English keywords. Out of 416 articles, 64 RCTs were assessed using CONSORT 2017 checklist. Data were analyzed using SPSS (version 16) and descriptive statistical tests.
Results: In the complete assessment of the articles, the mean overall score of articles quality based om CONSORT criteria was 28.85 ± 7.5 (minimum and maximum range of 12-41). Title, introduction, objectives and discussion had the highest mean score; whereas method and results section had the lowest mean score. Also, 33.9% of the articles had not point out the type of the article in the title. In the abstract section, 75% of the articles did not report the study type, 87.5% did not describe the method of randomization, and more than 73.2% did not report blinding.
Conclusion: The appraised articles in the present study had a moderate quality. Improving the quality of clinical trials, especially in the method section, is essential for more use at the bedside and providing better care. Getting help from experts in the statistics and methodology as well as using standard tools for critical appraisal, the quality of articles could be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Clinical trials
 • Conservative methods
 • CONSORT
 • Pelvic floor disorders
 • Quality Assessment
 1. Moosavi S, Rohani C. Critical appraisal of the randomized controlled trial studies reports in nursing journals. Iranian Journal of Nursing Research 2016; 11(3):37-47.
 2. Ahmadzadeh J, Rezaeian S, Mobaraki K. The quality of the reporting of randomized controlled trials after CONSORT statement in the prestigious journals. Shiraz E-Medical Journal 1970; 14(2):130-8.
 3. Bridoux V, Moutel G, Roman H, Kianifard B, Michot F, Herve C, et al. Methodological and ethical quality of randomized controlled clinical trials in gastrointestinal surgery. Journal of Gastrointestinal Surgery 2012; 16:1758-67.
 4. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC, Devereaux PJ, et al. CONSORT 2010 Explanation and Elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ 2010;340.
 5. Noori S, Ghanee M. Familiarity with Integrated Standards in the Trials Report (Consort Checklist). Iranian Journal of Surgery 2014; 22(2):88-103.
 6. Moradi MT, Asadi-Samani M, Mobasheri M. Evaluating the quality of materials and methods for writings of final proposal in clinical trial studies in Shahrekord University of Medical Sciences based on Consort checklist. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2014; 2(4):1-7.
 7. Alirezaei S, Latifnejad Roudsari R. Critical appraisal of the Published Clinical Trials on" The Effect of Herbal Medicine on Striae Gravidarum. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(2):101-12.
 8. Vinkers CH, Lamberink HJ, Tijdink JK, Heus P, Bouter L, Glasziou P, et al. The methodological quality of 176,620 randomized controlled trials published between 1966 and 2018 reveals a positive trend but also an urgent need for improvement. PLoS Biology 2021; 19(4):e3001162.
 9. Amanollahi A, Shokraneh F, Mohammadhassanzadeh H, Ebrahimi-Kalan M, Banani G. Quality assessment of randomized controlled clinical trials indexed in PubMed using CONSORT statement. Health Information Management 2012; 9(3).
 10. Taghipour A, Shakeri MT, Yousefi R, Barzanouni S. Assessment of randomized controlled clinical trials articles in the Journal of Dental School, Mashhad University of Medical Sciences: published 2003-2015. J Mashhad Dent Sch 2017; 41(1):11-20.
 11. Han C, Kwak KP, Marks DM, Pae CU, Wu LT, Bhatia KS, et al. The impact of the CONSORT statement on reporting of randomized clinical trials in psychiatry. Contemporary Clinical Trials 2009; 30(2):116-22.
 12. Liu SS, Togioka BM, Hurley RW, Vu CM, Hanna MN, Murphy JD, et al. Methodological quality of randomized controlled trials of postoperative epidural analgesia: validation of the Epidural Analgesia Trial Checklist as a specific instrument to evaluate methodology. Regional Anesthesia & Pain Medicine 2010; 35(6):549-55.
 13. Beketie ED, Tafese WT, Assefa ZM, Berriea FW, Tilahun GA, Shiferaw BZ, et al. Symptomatic pelvic floor disorders and its associated factors in South-Central Ethiopia. Plos one 2021; 16(7):e0254050.
 14. Gorji Z, Pourmomeny AA. The effect of pelvic floor muscles training using biofeedback on symptoms of pelvic prolapse and quality of life in affected females. International Journal of Biomedicine and Public Health 2020; 3(1):5-9.
 15. Golmakani N, Esfalani A, Khadem Ghaebi N, Sardar MA, Shakeri MT. Assessing the Effect of Passive Ankle Dorsi Flexion while Doing Strengthening Exercises of Pelvic Floor Muscles on Pelvic Floor Muscles Strength in Women with Pelvic floor Muscles Relaxation Syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(9):15-22.
 16. Espiño-Albela A, Castaño-García C, Díaz-Mohedo E, Ibáñez-Vera AJ. Effects of Pelvic-Floor Muscle Training in Patients with Pelvic Organ Prolapse Approached with Surgery vs. Conservative Treatment: A Systematic Review. Journal of Personalized Medicine 2022; 12(5):806.
 17. Hagen S, Stark D, Glazener C, Dickson S, Barry S, Elders A, et al. Individualised pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse (POPPY): a multicentre randomised controlled trial. The Lancet 2014; 383(9919):796-806.
 18. Resende AP, Bernardes BT, Stüpp L, Oliveira E, Castro RA, Girão MJ, et al. Pelvic floor muscle training is better than hypopressive exercises in pelvic organ prolapse treatment: an assessor‐blinded randomized controlled trial. Neurourology and urodynamics 2019; 38(1):171-9.
 19. Bø K, Hilde G, Stær-Jensen J, Siafarikas F, Tennfjord MK, Engh ME. Postpartum pelvic floor muscle training and pelvic organ prolapse—a randomized trial of primiparous women. American journal of obstetrics and gynecology 2015; 212(1):38-e1.
 20. de Andrade RL, Bø K, Antonio FI, Driusso P, Mateus-Vasconcelos EC, Ramos S, et al. An education program about pelvic floor muscles improved women’s knowledge but not pelvic floor muscle function, urinary incontinence or sexual function: a randomised trial. Journal of physiotherapy 2018; 64(2):91-6.
 21. Marques SA, da Silveira SR, Pássaro AC, Haddad JM, Baracat EC, Ferreira EA. Effect of pelvic floor and hip muscle strengthening in the treatment of stress urinary incontinence: a randomized clinical trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2020; 43(3):247-56.
 22. Gorji Z, Pourmomeny AA, Hajhashemy M. Evaluation of the effect of a new method on the pelvic organ prolapse symptoms. LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms 2020; 12(1):20-4.
 23. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med 2009; 6(7):e1000097.
 24. Khatami A. Evidence-based dermatology: Correct reporting of the outcome comparisons in clinical trials. Dermatology & Cosmetic 2012; 3(4):227-33.
 25. Knobloch K, Yoon U, Rennekampff HO, Vogt PM. Quality of reporting according to the CONSORT, STROBE and Timmer instrument at the American Burn Association (ABA) annual meetings 2000 and 2008. BMC Medical Research Methodology 2011; 11(1):1-0.
 26. Boutron I, Altman DG, Moher D, Schulz KF, Ravaud P, CONSORT NPT Group*. CONSORT statement for randomized trials of nonpharmacologic treatments: a 2017 update and a CONSORT extension for nonpharmacologic trial abstracts. Annals of internal medicine 2017; 167(1):40-7.
 27. Jin L, Hua F, Cao Q. Reporting quality of randomized controlled trial abstracts published in leading laser medicine journals: an assessment using the CONSORT for abstracts guidelines. Lasers in medical science 2016; 31:1583-90.
 28. Hosseini SM, Ahmadinia H, Rezaeian M. Evaluation of the Quality of Writing of the Title and Abstract of Randomized Controlled Clinical Trial Papers Published in the Journals of the Iran, s Universities of Medical Sciences in 2016, Based on the CONSORT Checklist: A Descriptive Study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2019; 18(3):267-84.
 29. Janackovic K, Puljak L. Reporting quality of randomized controlled trial abstracts in the seven highest-ranking anesthesiology journals. Trials 2018; 19:1-6.
 30. Faggion Jr CM, Giannakopoulos NN. Quality of reporting in abstracts of randomized controlled trials published in leading journals of periodontology and implant dentistry: a survey. Journal of periodontology 2012; 83(10):1251-6.
 31. Mohammady M, Toghian Chaharsougi N, Abdoli S. Risk of bias in randomized controlled trials published in Iranian nursing and midwifery journals in 2010. Iranian Journal of Epidemiology 2014; 9(3):24-36.
 32. Chen Y, Li J, Ai C, Duan Y, Wang L, Zhang M, et al. Assessment of the quality of reporting in abstracts of randomized controlled trials published in five leading Chinese medical journals. PloS one 2010; 5(8):e11926.
 33. Ghojazadeh M, Tavananezhad N, Karkhanee M, Naghavi Behzad M, Azami Aghdash S. Quality of randomized clinical trial reports published by iranian researchers in the obstetrics and gynecology level 1 journals: Using consort. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(78):7-15.
 34. Abdollahpour S, Khadivzadeh T, Latifnejad Roudsari R. The Effectiveness of Midwife-Led Interventions to Address Post-Partum Post-Traumatic Stress Disorder: Critical Appraisal of Clinical Trials. Journal of Obstetrics, Gynecology and Cancer Research (JOGCR) 2020; 5(3):93-102.
 35. Iranifard E, Yas A, Latifnejad Roudsari R. The Impact of Ovarian Stimulation Approaches on Donation Outcomes of Egg Donors: A Critical Review of Published Randomized Clinical Trials. Journal of Midwifery and Reproductive Health 2023; 11(1):3555-68.