دوره و شماره: دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-107 

اصیل پژوهشی

بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی

صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2021.17821

دکتر مریم کاشانیان؛ دکتر جلیل کوهپایه‌زاده اصفهانی؛ دکتر نوشین اشراقی؛ دکتر نگین جبارپور آذری


بررسی اثر شربت ماءالعسل مرکب بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القایی توسط استرادیول والرات در موش صحرایی ماده

صفحه 13-24

10.22038/ijogi.2021.17823

دکتر مژگان تن‫ساز؛ دکتر مریم بهمن؛ دکتر محمود خدادوست؛ دکتر سید شمس‌الدین اطهاری؛ دکتر سعادت غفارزاده؛ دکتر حانیه کشف‌رودی؛ دکتر رسول چوپانی


تأثیر کاربرد تدابیر تغذیه ای طب سنتی ایرانی بر کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی

صفحه 67-75

10.22038/ijogi.2021.17828

مریم شهرآئینی؛ ناهید جهانی شوراب؛ دکتر رقیه جوان؛ دکتر محمدتقی شاکری


مقایسه تأثیر ژل واژینال حاوی عصاره بره‌موم و قرص خوراکی مترونیدازول بر دیسپارونیا در زنان مبتلا به تریکومونیازیس شهر اصفهان در سال 1398

صفحه 76-85

10.22038/ijogi.2021.17829

سیده شادی تقویان؛ دکتر افسانه یکدانه؛ دکتر هتاو قاسمی تهرانی؛ دکتر محبوبه والیانی؛ سیامک علیان؛ رضا بیرانوند


مروری

بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک

صفحه 86-97

10.22038/ijogi.2021.17831

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


گزارش مورد

هماچوری آشکار، تظاهر نادری از پلاسنتا پرکرتا: گزارش یک مورد

صفحه 98-101

10.22038/ijogi.2021.17832

دکتر مرضیه لطفعلی‌زاده؛ دکتر سیده اعظم پورحسینی؛ دکتر سلمه دادگر؛ دکتر سمیه معین درباری؛ دکتر سید حامد قدمگاهی؛ دکتر آسیه ملکی


حاملگی موفق در رحم دی‌دلفیس: گزارش موردی

صفحه 102-107

10.22038/ijogi.2021.17833

دکتر لعیا شیرین‌زاده؛ دکتر ملیحه رخشانی‌فر