دوره و شماره: دوره 23، شماره 8، آبان 1399، صفحه 1-125 

اصیل پژوهشی

ارزیابی عوارض مادری و جنینی در زایمان طبیعی بعد از سزارین

صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2020.17279

دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر سیده اعظم پورحسینی؛ دکتر مریم عمادزاده؛ دکتر نازنین یوسفی؛ دکتر سمیه معین درباری


میزان اضطراب ناشی از کرونا ویروس جدید (کووید 19) در بیماران مبتلا به سرطان پستان در زمان پاندمی کرونا

صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2020.17286

دکتر مرضیه حق‌بین؛ دکتر علیرضا عباسی؛ الهام رفیعی؛ علیرضا خردمند؛ فرشید جاودانی؛ ناصر حاتمی؛ پریا افراز؛ نوید کلانی


سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک

صفحه 18-29

10.22038/ijogi.2020.17287

دکتر سمیه ایزدجو؛ دکتر علی فیضی لائین؛ آیدا شریفی حداد؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر دنیا فرخ تهرانی


بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شهر سبزوار در خصوص قرنطینه خانگی جهت پیشگیری از بیماری کرونا ویروس

صفحه 49-57

10.22038/ijogi.2020.17293

زهرا کیوانلو؛ ندا مهدوی‌فر؛ دکتر رضا شهرآبادی؛ دکتر علی مهری؛ دکتر حمید جوینی؛ دکتر معصومه هاشمیان


بررسی ارتباط طول مدت شیردهی با سرطان آندومتر: یک مطالعه مورد شاهدی

صفحه 58-65

10.22038/ijogi.2020.17295

زهره یگانه؛ زهره شیخان؛ دکتر پرستو حاجیان؛ دکتر ترانه استکی؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر ناهید خداکرمی


گزارش مورد

گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی

صفحه 120-125

10.22038/ijogi.2020.17304

دکتر صدیقه قاسمیان دیزج‌مهر؛ دکتر ستاره اخوان؛ دکتر محمدرضا صالحی؛ دکتر معصومه صفایی؛ دکتر فرزانه رشیدی فکاری؛ دکتر نرگس زمانی