دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1-114 
مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 9-16

دکتر فرناز مسلمی؛ دکتر ریحانه ابری سردرودی؛ دکتر مریم شیدائی؛ محدثه بیژن‌پور؛ دکتر سودا آرش آزاد


ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه نگرش و باور ماماها به زایمان فیزیولوژیک

صفحه 76-87

نرگس صادق‌زاده؛ دکتر لیلا امیری فراهانی؛ دکتر محمد اصغری جعفرآبادی


فضای سبز و زایمان زودرس: یک مطالعه مرور سیستماتیک

صفحه 97-109

نسیم سادات پژوهان‌فر؛ دکتر محمد میری؛ سعیده مهرآبادی؛ دکتر رقیه رحمانی بیلندی