دوره و شماره: دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1-112 
3. بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی

صفحه 22-28

دکتر سارا راستا؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر علی عمادی طرقبه؛ دکتر نوریه شریفی


4. بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398

صفحه 29-38

شمیم حسین‌زاده کلاگر؛ دکتر فاطمه نصیری امیری؛ دکتر زینب پهلوان؛ دکتر علی بیژنی؛ دکتر آزیتا قنبرپور شیاده


6. روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند

صفحه 47-58

فرزانه قوامی شیرازی؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر محبوبه احمدی؛ مژده ناوی‌نژاد؛ پریسا رضانژاد


مروری

10. مقایسه تست پاپیلومای ویروس انسانی (HPV) با پاپ‌اسمیر در غربالگری سرطان دهانه رحم: مطالعه فرامروری

صفحه 88-96

دکتر امیر نجاتی؛ دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر شیما نیک‌دوست؛ دکتر مریم نیک‌دوست؛ دکتر فهیمه علیزاده


11. سایتومگالوویروس و نقش آن در ایجاد عفونت مادرزادی: مقاله مروری- روایتی

صفحه 97-108

نگار میرصالحی؛ دکتر طلعت مختاری آزاد؛ دکتر ژیلا یاوریان؛ دکتر سمیه شاطی‌زاده ملک‌شاهی؛ پرستو حسینی؛ دکتر نازنین زهرا شفیعی جندقی


گزارش مورد

12. گزارش یک مورد پرفوراسیون سکوم ناشی از سندرم اوجیلوی به‌دنبال سزارین

صفحه 109-112

دکتر بهزاد نعمتی هنر؛ دکتر جواد زبرجدی باقرپور