سرطان پستان وابسته به حاملگی: یافته های ماموگرافیک و سونوگرافیک

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: تأخیر در تشخیص PABC (سرطان پستان مرتبط با بارداری) شایع است و عدم آگاهی از PABC ممکن است بررسی تصویربرداری به‌موقع یا بیوپسی را متوقف کند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی یافته­های ماموگرافی و سونوگرافی در زنان با PABC انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی و گذشته‌نگر ۲۴ بیمار مبتلا به سرطان پستان در دوران حاملگی و شیردهی در بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازه زمانی 97-1385 مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ویژگی­های ماموگرافی و سونوگرافی بالینی در 24 زن با PABC انجام شد. تشخیص PABC پس از بررسی بافت‌شناسی در تمام بیماران انجام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 22) انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج،PABC  در 6 بیمار (25%) در دوران بارداری و در ١٨ بیمار (75%) بعد از زایمان تشخیص داده شد. شایع‌ترین علت بستری، توده پستان (83%) بود. شایع‌ترین یافته در امتحان ماموگرافی، توده سینه با میکروکلسیفیکاسیون (40%) بود. شایع‌ترین یافته در سونوگرافی، توده سینه (3/83%) بود. شایع‌ترین تظاهر در سونوگرافی، توده هیپواکوئیک با اکوژنسیته هتروژن همراه با حاشیه نامنظم بود و با جهت‌گیری عمودی قرار گرفته بود. یافته­های مربوط به آسیب‌شناسی، کارسینوم مهاجم داکتال را در 22 بیمار (66/91%) نشان داد و یک بیمار (16/4%) دارای کارسینوم غیرمهاجم و یک بیمار (16/4%) دارای کارسینوم التهابی بود.
نتیجه‌گیری: ظاهر اولتراسوند PABC ممکن است متفاوت از سرطان پستان در زنان غیرباردار باشد و یافته­های اولتراسوند مانند جزء کیستیک برجسته، اینهنسمنت (افزایش وضوح رنگ توده) خلفی و جهت‌گیری موازی یافته­های غیرمعمول در PABC نیست. بنابراین یافته­های اولتراسوند می­تواند ضایعات خوش‌خیم پستان را در دوران بارداری و شیردهی تقلید کند. ماموگرافی و اولتراسوند، دو روش تکمیلی تصویربرداری در زنان با توده قابل لمس در دوران بارداری و شیردهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pregnancy associated breast cancer: mammographic and sonographic findings

نویسندگان [English]

 • Somayeh Izadjou 1
 • Ali Feizi Laein 2
 • Aida Sharifi Haddad 1
 • Negar Morovatdar 3
 • Donya Farrokh Tehrani 4
1 Resident, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant professor, Department of Community Medicine, Clinical Research Unit, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Associate professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Delay in diagnosis of PABC (pregnancy associated breast cancer) is common and the lack of awareness of PABC may preclude timely imaging investigation or biopsy. This study was performed with aim to evaluate the mammographic and sonographic findings in women with PABC.
Methods: This retrospective cross-sectional study was conducted on 24 women with PABC during pregnancy and lactation in radiology ward of Imam Reza hospital, Mashhad university of Medical sciences in 2006-2018. The mammographic and sonographic features were assessed in 24 women with PABC. The diagnosis of PABC was performed after histological examination in all patients. Data were analyzed by SPSS software (version 22). p < 0.05 was considered statistically significant.
Results:PABC was diagnosed in six patients (25%) during pregnancy and in 18 patients (75%) after delivery. The most common cause of admission was breast mass (83%). The most common finding in mammography examination was breast mass with microcalcification (40%). The most common finding in sonography was breast mass (83.3%). The most common manifestation in sonography was hypoechoic mass with non-uniform echogenesity with irregular margin and vertical orientation. Pathology finding showed ductal invasive carcinoma in 22 patients (91.66%), non-invasive carcinoma in one patient (4.16%) and inflammatory carcinoma in one patient (4.16%)
Conclusion: Ultrasound appearance of PABC may be different from that of breast cancer in non-pregnant women and ultrasound findings such as prominent cystic component, posterior enhancement, and parallel orientation are not uncommon findings in PABC. So, ultrasound findings may mimic benign breast lesion during pregnancy and lactation. Mammography and ultrasound are two complementary imaging methods in women with palpable mass during pregnancy and lactation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breast cancer
 • Lactation
 • Mammography
 • Pregnancy
 • Sonography
 1. Keinan-Boker L, Lerner-Geva L, Kaufman B, Meirow D. Pregnancy-associated breast cancer. Isr Med Assoc J 2008; 10(10):722-7.
 2. Ayyappan AP, Kulkarni S, Crystal P. Pregnancy-associated breast cancer: spectrum of imaging appearances. Br J Radiol 2010; 83(990):529-534.
 3. Son EJ, Oh KK, Kim EK. Pregnancy-associated breast disease: radiologic features and diagnostic dilemmas. Yonsei Med J 2006; 47(1):34-42.
 4. Gemignani ML, Petrek JA. Pregnancy-Associated Breast Cancer: Diagnosis and Treatment. Breast J 2000; 6(1):68-73.
 5. Taylor D, Lazberger J, Ives A, Wylie E, Saunders C. Reducing delay in the diagnosis of pregnancy-associated breast cancer: How imaging can help us. J Med Imaging Radiat Oncol 2011; 55(1):33-42.
 6. Gemignani ML, Petrek JA, Borgen PI. Breast cancer and pregnancy. Surg Clin North Am 1999; 79(5):1157-69.
 7. Keleher AJ, Theriault RL, Gwyn KM, Hunt KK, Stelling CB, Singletary SE, et al. Multidisciplinary management of breast cancer concurrent with pregnancy. J Am Coll Surg 2002; 194(1):54-64.
 8. Fox SR, Smith MS. The suppression of pulsatile luteinizing hormone secretion during lactation in the rat. Endocrinology 1984; 115(6):2045-51.
 9. Liberman L, Giess CS, Dershaw DD, Deutch BM, Petrek JA. Imaging of pregnancy-associated breast cancer. Radiology 1994; 191(1):245-8.
 10. Ahn BY, Kim HH, Moon WK, Pisano ED, Kim HS, Cha ES, et al. Pregnancy- and lactation-associated breast cancer: mammographic and sonographic findings. J Ultrasound Med 2003; 22(5):491-7.
 11. Foxcroft LM, Evans EB, Porter AJ. The diagnosis of breast cancer in women younger than 40. Breast 2004; 13(4):297-306.
 12. Brennan M, French J, Houssami N, Kirk J, Boyages J. Breast cancer in young women. Australian Family Physician 2005; 34(10):851-855.
 13. Sechopoulos I, Suryanarayanan S, Vedantham S, D'Orsi CJ, Karellas A. Radiation dose to organs and tissues from mammography: Monte Carlo and phantom study. Radiology 2008; 246(2):434-43.
 14. Sabate JM, Clotet M, Torrubia S, Gomez A, Guerrero R, de las Heras P, et al. Radiologic evaluation of breast disorders related to pregnancy and lactation. Radiographics 2007; 27 Suppl 1:S101-24.
 15. Ayyappan AP, Kulkarni S, Crystal P. Pregnancy-associated breast cancer: spectrum of imaging appearances. Br J Radiol 2010; 83(990):529-34.
 16. Vashi R, Hooley R, Butler R, Geisel J, Philpotts L. Breast Imaging of the Pregnant and Lactating Patient: Imaging Modalities and Pregnancy-Associated Breast Cancer. AJR Am J Roentgenol 2013; 200(2):231-8.
 17. Hogge JP, De Paredes ES, Magnant CM, Lage J. Imaging and management of breast masses during pregnancy and lactation. Breast J 1999; 5(4):272-283.
 18. Wang PI, Chong ST, Kielar AZ, Kelly AM, Knoepp UD, Mazza MB, et al. Imaging of pregnant and lactating patients: part 1, evidence-based review and recommendations. AJR Am J Roentgenol 2012; 198(4):778-84.
 19. Talele AC, Slanetz PJ, Edmister WB, Yeh ED, Kopans DB. The lactating breast: MRI findings and literature review. Breast J 2003; 9(3):237-40.
 20. Novotny DB, Maygarden SJ, Shermer RW, Frable WJ. Fine needle aspiration of benign and malignant breast masses associated with pregnancy. Acta Cytol 1991; 35(6):676-86.
 21. Schackmuth EM, Harlow CL, Norton LW. Milk fistula: a complication after core breast biopsy. AJR Am J Roentgenol 1993; 161(5):961-2.
 22. Rodriguez AOChew HCress RXing GMcElvy SDanielsen Bet al. Evidence of poorer survival in pregnancy-associated breast cancer. Obstet Gynecol 2008; 112(1):71-8.
 23. Barnes DM, Newman LA. Pregnancy-associated breast cancer: a literature review. Surg Clin North Am 2007; 87(2):417-30.