گزارش یک مورد توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خود‌به‌خود کاشته شده در بیماری با سابقه اسپلنکتومی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه پاتولوژی، انستیتو سرطان‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

6 استادیار گروه انکولوژی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: طحال یک ارگان ایمونولوژیک و دارای نقش حیاتی در جلوگیری از عفونت میکروارگانسیم‌های کپسول‌دار است. این نقش ایمونولوژیک، وجود طحال‌های فرعی بعد از اسپلنکتومی را دارای اهمیت حیاتی می‌کند. از طرفی طحال‌های فرعی را باید همواره در تشخیص افتراقی توده‌های شکمی و لگنی مدنظر قرار داد. در این مطالعه، یک مورد نادر توده لگنی با تشخیص نهایی طحال فرعی خودبه‌خود کاشته شده در سروز مزوی رکتوم گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانمی 32 ساله نولی گراوید با سابقه نازایی اولیه و سابقه اسپلنکتومی در زمینه ترومای طحال در دوران کودکی، بدون سابقه بستری به‌علت عفونت در بیمارستان بود که با نتایج تصویربرداری مبنی بر توده سالید پرعروق لگنی، طی اقدامات انجام شده برای IVF، با احتمال توده لگنی، در بخش انکولوژی جراحی زنان بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری و تحت لاپاراتومی قرار گرفت که نتیجه‌ پاتولوژی فروزن سکشن، طحال فرعی گزارش شد.
نتیجه‌گیری: توده‌های لگنی و شکمی (با تومور مارکرهای نرمال)، به‌ویژه در بیماران با سابقه تروما و اسپلنکتومی باید در تشخیص افتراقی با طحال‌های فرعی باشند و با ارزیابی‌های دقیق با اسکن هسته‌ای و یا لاپاراسکوپی مورد تأیید واقع شوند تا با رزکسیون تصادفی این توده‌ها، ایمنی بیمار در معرض خطر قرار نگیرد.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A pelvic mass with final diagnosis of spontaneous splenosis in patient with previous splenectomy: a case report

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Ghasemian Dizajmehr 1
 • Setareh Akhavan 2
 • Mohammadreza Salehi 3
 • Masoomeh Safaei 4
 • Farzaneh Rashidi Fakari 5
 • Narges Zamani 6
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
2 Associate Professor, Department of Oncologic Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Infection, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Pathology, Cancer Institute, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, Faculty of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Oncologic Gynecology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Spleen is an immunologic organ and has critical role in prevention of capsulated microorganism infection. Accessory spleen after splenectomy is important due to this immunologic effect. On the other hand, accessory spleens should be considered in differential diagnosis of abdomino-pelvic masses. In this report, we present a rare case of pelvic mass with final diagnosis of autoimplantationof accessory spleen on the mesentery of the rectum.
Case presentation: The patient was a 32-year-old nulligravidarum woman with history of primary infertility and previous splenectomy due to spleen trauma in childhood without the history of hospitalization due to infection. The imaging results showed solid and hypervascular pelvic mass following IVF assessment.
The patient was admitted in Gynecology Oncology Surgery Section in Emam Khomeini hospital, Tehran University of Medical Sciences. She underwent laparotomy, and the result due to the frozen section pathology, was reported as accessory spleen.
Conclusion: Abdominopelvic masses with normal serum tumor marker, especially in patient with previous trauma and splenectomy, should be considered in differential diagnosis of accessory spleens, and should be confirmed with exact assessment by nuclear scan or laparoscopy, so that by accidental resection of these kind of masses the immunological safety of patients wouldn't be at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pelvic neoplasms
 • Spleen
 • Splenectomy
 • Splenosis
 1. Drake R, Vogl AW, Mitchell AW, Tibbitts R, Richardson P. Gray's Atlas of Anatomy E-Book. Elsevier Health Sciences; 2014.
 2. Cardoso DL, Cardoso Filho FDA, Cardoso AL, Gonzaga ML, Grande AJ. Should splenic autotransplantation be considered after total splenectomy due to trauma? Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2018; 45(3).
 3. Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Matthews J, et al. Schwartz's principles of surgery, 10e. McGraw-hill; 2014.
 4. Vikse J, Sanna B, Henry BM, Taterra D, Sanna S, Pękala PA, et al. The prevalence and morphometry of an accessory spleen: A meta-analysis and systematic review of 22,487 patients. Int J Surg 2017; 45:18-28.
 5. Mortelé KJ, Mortelé B, Silverman SG. CT features of the accessory spleen. AJR Am J Roentgenol 2004; 183(6):1653-7.
 6. Taskin MI, Baser BG, Adali E, Bulbul E, Uzgoren E. Accessory spleen in the pelvis: A case report. Int J Surg Case Rep 2015; 12:23-5.
 7. Kellum JM. Maingot's Abdominal Operations. Annals of Surgery 2008; 248(5):893-4.
 8. Khan ZA, Dikki PE. Return of a normal functioning spleen after traumatic splenectomy. J R Soc Med 2004; 97(8):391-2.
 9. Alvarez FE, Greco RS. Regeneration of the spleen after ectopic implantation and partial splenectomy. Arch Surg 1980; 115(6):772-5.
 10. Brandt CT, Brandão SC, Domingues AL, Gondra LA, Viana RA. Splenosis after splenectomy and spleen tissue autoimplantation: Late followup study. J Indian Assoc Pediatr Surg 2012; 17(3):104-6.
 11. Lanng Nielsen J, Sørensen FH, Saksø P, Hansen HH. Implantation of autologous splenic tissue after splenectomy for trauma. Br J Surg 1982; 69(9):529-30.
 12. Pisters PW, Pachter HL. Autologous splenic transplantation for splenic trauma. Ann Surg 1994; 219(3):225-35