دوره و شماره: دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 1-119 
بررسی رفتار غربالگری سرطان پستان در زنان شهر شیراز در سال 1395

صفحه 39-46

10.22038/ijogi.2018.11968

دکتر طیبه رخشانی؛ دکتر زهرا سادات اسدی؛ سمیرا طراوت منش؛ دکتر سید منصور کشفی؛ دکتر محمدرضا ابراهیمی


مقایسه معیارهای بالینی آمسل با روش استاندارد رنگ‌آمیزی گرم در تشخیص واژینوز باکتریال

صفحه 55-65

10.22038/ijogi.2018.11970

آسیه آزادپور مطلق؛ ماهرخ دولتیان؛ ملیحه نصیری؛ دکتر بهروز عزت‌پور؛ یدالله صحرانورد؛ حشمت شکیبا


بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر طول مدت درد دیسمنوره ‌اولیه

صفحه 66-74

10.22038/ijogi.2018.11971

زهرا شیرمحمدی حصاری؛ دکتر فرید زایری؛ خدیجه آبادیان؛ زهره کشاورز؛ مریم اکبری نوذری


تعیین روایی و پایایی پرسشنامه شدت علائم یائسگی (MSSI-38)

صفحه 84-93

10.22038/ijogi.2018.11974

فهیمه حسین‌زاده؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی؛ دکتر جمشید جمالی؛ دکتر فاطمه تارا


مروری

گزارش سری موارد پارگی‌های شدید پرینه حین زایمان طبیعی

صفحه 103-114

10.22038/ijogi.2018.11978

ناهید جهانی شوراب؛ دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر رباب لطیف‌نژاد رودسری


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر بارداری همراه با سندرم آینه‌ای منجر به اکلامپسی

صفحه 115-119

10.22038/ijogi.2018.12003

دکتر نیره قمیان؛ دکتر سمیه معین درباری؛ مهلا بختیاری نسب