گزارش یک مورد نادر بارداری همراه با سندرم آینه‌ای منجر به اکلامپسی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: سندرم آینه‌ای به معنای ادم ژنرالیزه مادر بوده که در همراهی با وقوع هیدروپس در جنین ایجاد می­شود. در برخی از موارد این سندرم، علائم پره‌اکلامپسی بروز می­کند. سندرم آینه‌ای نادر بوده و همراهی آن با اکلامپسی بسیار نادر می­باشد. در این گزارش یک مورد نادر بارداری همراه با سندرم آینه‌ای منجر به اکلامپسی معرفی می‌گردد.
معرفی بیمار: بیمار خانم ۲۱ ساله بارداری دوم با سابقه یک بار سقط و سن حاملگی ۳۳ هفته بود که به دلیل گزارش هیدروپس فتالیس در سونوگرافی، ادم ژنرالیزه و فشارخون ۹۰/۱۴۰ بدون وجود سردرد، درد اپی‌گاستر و تاری دید در مادر با شک به سندرم آینه‌ای در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شد. در آزمایشات اولیه تست­های کبدی، پلاکت و عملکرد کلیوی نرمال بود و پروتئین‌اوری نداشت. دو روز بعد از بستری به دنبال کریز فشارخون در حد ۱۱۰/۱۷۰، بیمار دچار اکلامپسی شد و به دلیل پره‌ترم بودن، تحت سزارین قرار گرفت. نوزاد 48 ساعت بعد از تولد به دلیل دیسترس تنفسی فوت شد. بیمار پس از سزارین به دنبال دریافت ۴۸ ساعت سولفات‌تراپی بعد از سه روز با حال عمومی خوب و فشارخون نرمال ترخیص شد.
نتیجه‌گیری: سندرم آینه‌ای یک عارضه نادر در بارداری­های همراه با جنین هیدروپیک می­باشد. علائم همراه با این سندرم از ادم مادر تا اکلامپسی می­تواند متغیر باشد. در صورت تشدید علائم، ختم سریع بارداری سبب بهبود پیش‌آگهی و تخفیف علائم مادری می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mirror Syndrome Leading to Eclampsia in a Pregnant Woman: a case report

نویسندگان [English]

 • Nayereh Ghomian 1
 • Somayeh Moeindarbari 2
 • Mahla Bakhtiarinasab 3
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 MSc student of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Mirror syndrome is described as mother's generalized edema accompanied with hydrops fetalis, which sometimes leads to preeclampsia. Mirror syndrome is uncommon and its accompaniment with eclampsia is very rare. This report presents a rare case of pregnancy accompanied with mirror syndrome leading to eclampsia.
Case Report: The patient was a 21-year-old woman, gravida 2 with history of one abortion and with 33 weeks gestation. The patient was admitted in Mashhad Imam Reza hospital with hydrops fetalis, diagnosed by sonography, generalized edema, hypertension (blood pressure of 140/90 mmHg) without headache, epigastric pain, and blurred vision which caused suspicion of mirror syndrome. The laboratory tests showed normal liver and renal function, normal platelet count, and no proteinuria. Two days after admission, hypertensive crisis occurred, and her blood pressure was 170/110 mmHg, and preeclampsia occurred. Therefore, cesarean section was performed because of prematurity. The neonate died after 48 h due to respiratory distress. After three days, the patient was discharged following 48 h infusion of intravenous magnesium sulfate with a good general condition and normal blood pressure.
Conclusion: Mirror syndrome is a rare complication of pregnancy accompanied with hydrops fetalis. Its symptoms can range from mother's edema to eclampsia. If maternal symptoms increased, emergency pregnancy termination leads to good prognosis and recovery of maternal symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eclampsia
 • Hydrops
 • Preeclampsia
 1. Redman CW, Sargent IL. Placental debris, oxidative stress and pre-eclampsia. Placenta 2000; 21(7):597-602.
 2. Okby R, Mazor M, Erez O, Beer-Weizel R, Hershkovitz R. Reversal of mirror syndrome after selective feticide of a hydropic fetus in a dichorionic diamniotic twin pregnancy. J Ultrasound Med 2015; 34(2):351-3.
 3. Steurer MA, Peyvandi S, Baer RJ, MacKenzie T, Li BC, Norton ME, et al. Epidemiology of live born infants with nonimmune hydrops fetalis-insights from a population-based dataset. J Pediatr 2017; 187:182-8.
 4. Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM), Norton ME, Chauhan SP, Dashe JS. Society for maternal-fetal medicine (SMFM) clinical guideline #7: nonimmune hydrops fetalis. Am J Obstet Gynecol 2015; 212(2):127-39.
 5. Stepan H, Faber R. Elevated sFlt1 level and preeclampsia with parvovirus-induced hydrops. N Engl J Med 2006; 354(17):1857-8.
 6. Braun T, Brauer M, Fuchs I, Czernik C, Dudenhausen JW, Henrich W, et al. Mirror syndrome: a systematic review of fetal associated conditions, maternal presentation and perinatal outcome. Fetal Diagn Ther 2010; 27(4):191-203.
 7. Eiland S, Cvetanovska E, Bjerre AH, Nyholm H, Sundberg K, Nørgaard LN. Mirror syndrome is a rare complication in pregnancy, characterized by oedema and hydrops fetalis. Ugeskr Laeger 2017; 179(15):V12160871.
 8. Hirata G, Aoki S, Sakamaki K, Takahashi T, Hirahara F, Ishikawa H, et al. Clinical characteristics of mirror syndrome: a comparison of 10 cases of mirrorsyndrome with non-mirror syndrome fetal hydrops cases. J Matern Fetal Neonatal Med 2016; 29(16):2630-4.