دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1-108 

اصیل پژوهشی

1. بررسی عوارض زودرس و دیررس آمنیوسنتز در بیمارستان ام‌البنین (س) مشهد از سال 95-1393

صفحه 1-4

فاطمه تارا؛ مرضیه لطفعلی‌زاده؛ سمیه معین درباری


2. اثربخشی آموزش مهارتهای جنسی بر پیامد درمان زنان نابارور

صفحه 5-14

خدامراد مؤمنی؛ نسرین جلیلیان؛ کامران یزدانبخش؛ زهرا مکاری؛ منصور رضایی


مروری

10. بررسی تأثیر ورزش بر بی‌اختیاری استرسی ادرار در زنان: یک مطالعه مروری

صفحه 78-89

شیوا خدارحمی؛ نورالسادات کریمان؛ عباس عبادی؛ گیتی ازگلی


11. شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 90-102

فرهاد همتی؛ دیانا ساروخانی؛ کوروش سایه‌میری؛ مرتضی متدین