دوره و شماره: دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 1-94 
2. بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و دیابت بارداری در مادران باردار

صفحه 7-12

دکتر مریم‌السادات حسینی؛ دکتر الینا بایرام‌زاده؛ دکتر علیرضا داداشی؛ شهناز فتاحی؛ عبادالله شیری ملک‌آباد


4. شیوع عود زایمان زودرس و عوامل مرتبط با آن در شهر ایلام

صفحه 20-29

دکتر راژان چهره؛ ذلیخا کرم‌الهی؛ آزاده عیوضی؛ میلاد برجی؛ دکتر اعظم صفار


5. تأثیر پودر هسته انگور بر حجم خونریزی بعد از زایمان طبیعی: کارآزمایی بالینی شاهد‌دار تصادفی شده

صفحه 30-37

علی محمد ایزدپناه؛ الهام الهیاری؛ مرضیه ترشیزی؛ دکتر زهره خزاعی؛ دکتر غلامرضا شریف‌زاده؛ مهدی حسینی


8. بررسی تأثیر روغن عنصل بر عملکرد جنسی زنان سنین باروری

صفحه 57-65

مریم عباسی پیروز؛ دکتر عباس زجاجی؛ دکتر محمدتقی شاکری؛ خدیجه میرزایی


9. تأثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی

صفحه 66-74

خدیجه محمدعلی مخولی؛ دکتر مرضیه عربان؛ اکبر حسن‌زاده؛ دکتر فرشته زمانی علویجه


مروری

10. پیامدهای دوز بالای ویتامین D 50،000 واحدی در دوران بارداری: یک مطالعه مروری

صفحه 75-80

فرحناز رستمی؛ دکتر صدیقه حنطوش‌زاده؛ دکتر لیدا مقدم بنائم


گزارش مورد

12. گزارش یک مورد نادر خونریزی شدید پست پارتوم در نتیجه پارگی لایه داخلی میومتر به دنبال زایمان طبیعی

صفحه 91-94

دکتر صدیقه آیتی؛ لیلا پورعلی؛ دکتر نفیسه ثقفی؛ دکتر آزاده شوروی؛ دکتر عطیه محمدزاده وطنچی