دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 1-102 

اصیل پژوهشی

بررسی نتایج بارداری در زنان نخست‌زا در سنین نوجوانی و بالغین

صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2018.11214

لیلا پورعلی؛ صدیقه آیتی؛ محمد تقی شاکری؛ عطیه وطنچی؛ شهره خاتمی


بررسی تأثیر دانه شنبلیله بر شدت و مدت درد دیسمنوره اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1395

صفحه 25-33

10.22038/ijogi.2018.11224

سیده زهرا معصومی؛ آرزو شایان؛ حسن احمدی‌نیا؛ ریحانه ابراهیمی؛ رویا احمدی نیاتابش؛ شیرین مرادخانی؛ مریم فرهادیان؛ فرزانه سلطانی


مروری

رایحه درمانی در اختلالات جنسی: مطالعه مروری طب ایرانی

صفحه 79-86

10.22038/ijogi.2018.11230

زینب نصیری لاری؛ فاطمه عطارزاده؛ پریسا سادات قریشی؛ آیدا حسین‌خانی؛ امیرمحمد جلادت


گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر کاتاتونی ناشی از سایکوز بعد از زایمان

صفحه 99-102

10.22038/ijogi.2018.11232

مهدیه وردی‌پور؛ فریبرز رضایی‌طلب؛ مونا اسدی؛ فریبا زمرشیدی