دوره و شماره: دوره 19، شماره 38، بهمن 1395، صفحه 1-65 

اصیل پژوهشی

1. بررسی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان بالای 70 سال

صفحه 1-6

سودابه شهیدثالث؛ مهدی سیلانیان طوسی؛ منا جودی؛ نسیم شاهسون غربی؛ سعیده احمدی سیماب؛ مهری شاه‌آبادی


5. مقایسه اثر طب سوزنی و مفنامیک اسید بر دیسمنوره اولیه

صفحه 33-41

حمیدرضا بهرامی طاقانکی؛ منیژه جوانمرد خوشدل؛ محمدرضا نورس؛ هدا عزیزی؛ حمیده عزیزی؛ لیلی حفیظی لطف‌آبادی


6. بررسی الگوی قاعدگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

صفحه 42-47

الهام منوچهری؛ طاهره فتحی نجفی؛ مرتضی سعیدی؛ نرجس بحری