دوره و شماره: دوره 19، شماره 35، آذر 1395، صفحه 1-31 (هفته سوم آذر ماه 1395) 
2. تأثیر لوسیون میوه عناب بر بهبود درد شقاق پستان زنان نخست‌زا شیرده

صفحه 13-21

نسیم شاه رحمانی؛ صدیقه امیر علی اکبری؛ فراز مجاب؛ مقدمه میرزایی؛ حدیث شاه رحمانی


مروری

3. تبیین درد قاعدگی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه با طب رایج: مقاله مروری

صفحه 22-31

الهام بهمنش؛ راضیه نبی‌میبدی؛ روشنک مکبری‌نژاد؛ مژگان تن‌ساز؛ سید علی مظفرپور؛ پانته‌آ شیرویه