دوره و شماره: دوره 19، شماره 36، آذر 1395، صفحه 1-30 (هفته چهارم آذر ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر مشاوره جامع ناباروری و باروری شخص ثالث بر نگرش زنان کاندید دریافت تخمک اهدایی در خصوص روش‌های اهدایی کمک باروری

صفحه 1-10

آسیه السادات بنی عقیل؛ اشرف زارعی ابوالخیر؛ امیر کشاورز؛ سید مهدی احمدی؛ محمدعلی وکیلی


2. بررسی عوامل مؤثر بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

صفحه 11-18

آرزو شایان؛ سیده زهرا معصومی؛ فاطمه شبیری؛ حسن احمدی نیا


مروری

3. مروری بر گیاهان دارویی با خواص استروژنی، پروژسترونی و تستوسترونی

صفحه 19-30

روشنک سالاری؛ مهدی یوسفی؛ حمیدرضا قربانزاده؛ مجید جعفری‌نژاد بجستانی