دوره و شماره: دوره 19، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 1-24 (هفته سوم اردیبهشت ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارتباط آندومتریوز و بروز اختلالات فشارخون حاملگی در زنان نخست زا

صفحه 1-8

فرحناز مردانیان؛ مریم کیان پور؛ الهه شریفیان


2. تأثیر کرم گل ماهور بر شدت درد اپی زیاتومی در زنان نخست زا

صفحه 9-17

سحر طالب؛ گیتی ازگلی؛ فراز مجاب؛ ملیحه نصیری؛ مریم اهوازی


3. بررسی رابطه دیابت بارداری با افسردگی پس از زایمان

صفحه 18-24

ساناز نهبندانی؛ فاطمه ناهیدی؛ نورالسادات کریمان؛ ملیحه نصیری