دوره و شماره: دوره 19، شماره 29، آبان 1395، صفحه 1-27 (هفته اول آبان ماه 1395) 
2. بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه دیسترس قاعدگی موس

صفحه 11-18

کتایون قربانعلی‌پور؛ فریبا قادری؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی


مروری

3. ارتباط بین تغییرات فصلی با پره‌اکلامپسی و اکلامپسی

صفحه 19-27

لیلا ملا احمدی؛ افسانه کرامت؛ اشرف قیاسی؛ مژگان هاشم‌زاده؛ زهرا متقی