دوره و شماره: دوره 19، شماره 20، مرداد 1395، صفحه 1-29 (هفته چهارم مرداد ماه 1395) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر عصاره بابونه بر اختلال خواب زنان یائسه

صفحه 1-7

هانیه عباسی نیا؛ زینب علیزاده؛ کتایون وکیلیان؛ زهره جعفری؛ پگاه مطوری پور؛ مهدی رنجبران


مروری

3. تبیین تجارب زیستی مادران از سازگاری با مرگ پری‌ناتال: یک مطالعه کیفی

صفحه 19-29

حمیده محدثی؛ آرام فیضی؛ گیتی ازگلی؛ کوروش ساکی؛ مرضیه ساعی قره ناز