دوره و شماره: دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1-135 
بررسی نتایج حاصل از حاملگی در پلاسنتا آکرتا با و بدون پرویا

صفحه 19-25

دکتر ناهید جوادی‌فر؛ دکتر ناهید شهبازیان؛ میترا تدین؛ دکتر مریم دستورپور


بررسی میزان خونریزی حین سزارین در زنان مبتلا به کووید-19 در زنان باردار بستری در بیمارستان‌های سطح شهرستان تبریز در سال 1400

صفحه 26-32

دکتر میثاء نقدی‌پور میرصادقی؛ دکتر فرنوش فرهبد؛ پویا جعفری دودران؛ فاطمه محمد ابراهیم؛ دکتر عباسعلی درستی؛ دکتر آیناز بوستان


ترجمه و روان‌سنجی نسخه ایرانی پرسشنامه فعالیت و پاسخ جنسی در بارداری (PSRI)

صفحه 42-57

دکتر سعید حسینی تشنیزی؛ دکتر نسیبه روزبه؛ دکتر فاطمه دبیری؛ دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر شیوا علیزاده


طراحی و ساخت یک پلاسمید عرضه سطحی حاوی قطعه ژنی رمزگذار پروتئین E6 نوترکیب ویروس پاپیلومای انسانی تیپ 18 جهت بیان در مخمر Yarrowia lipolytica

صفحه 68-80

محدثه کوهی چاپان؛ دکتر سولماز منیری جواد حصاری؛ دکتر فرشاد درویشی هرزویلی؛ دکتر کاترین مادزاک


بررسی مقایسه‌ای اثر کرم عسل و کرم روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی‌زیاتومی

صفحه 81-93

شهلا قادربستی؛ خدیجه سید کابلی؛ دکتر فریبا فرهادی‌فر؛ دکتر روناک شاهویی


مروری

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و سردردهای اولیه: یک مطالعه مرور نقلی

صفحه 94-108

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مه بانو فرهادی آذر؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


بررسی شیوع خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

صفحه 109-121

راضیه محمدی چرمهینی؛ دکتر صدیقه امیرعلی اکبری؛ دکتر سیده هانیه علم‌الهدی