دوره و شماره: دوره 25، شماره 9، آذر 1401 
بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با تهوع و استفراغ شدید در سه ماه اول بارداری

صفحه 22-28

10.22038/ijogi.2022.21366

دکتر علیرضا رضایی؛ دکتر میثاق‌الله توکلی؛ دکتر زهرا مصطفویان؛ دکتر پریسا ظریف نجفی


بررسی شاخص ‏های التهابی هماتولوژیک در زنان مبتلا به دیابت بارداری

صفحه 40-50

10.22038/ijogi.2022.21378

دکتر محمدحسین احمدی؛ محسن ملک‌نیا؛ محمدرضا جوان؛ مهرناز عبدالعلیان؛ دکتر فاطمه گلشاهی؛ دکتر الهام وهابی


بررسی ارتباط بین گروه‌های خونی مادر و برخی عوارض نامطلوب بارداری

صفحه 51-58

10.22038/ijogi.2022.21380

دکتر عرفان ایوبی؛ دکتر زهرا اسدی کلمه؛ دکتر بهناز محبتیان؛ دکتر عاطفه خانه‌زایی؛ دکتر فرحناز فرزانه


ارتباط ویتامین D با ویروس پاپیلومای انسانی: یک مطالعه مقایسه‌ای

صفحه 79-86

10.22038/ijogi.2022.21364

سارا احسان‌زاده؛ زهره شیخان؛ دکتر فرح فرزانه؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر ناهید خداکرمی


بررسی اثر کرم بارهنگ بر شدت درد و ترمیم زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

صفحه 87-95

10.22038/ijogi.2022.21369

بهاره بقال؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر ناهید قنبرزاده؛ دکتر حمید حیدریان