دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1-109 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارزش تشخیصی سنجش NIPT جهت غربالگری آنوپلوئیدی جنینی در زنان باردار دارای خطر متوسط تریزومی در غربالگری مرحله اول

صفحه 1-8

دکتر فاطمه لالوها؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر فریده موحد؛ دکتر فرزانه بهرامی؛ دکتر ابوافضل حیدری؛ دکتر منیرسادات میرزاده


3. بررسی تأثیر وضعیت سجده بر شدت درد و پیشرفت زایمان در زنان نخست‌زا :یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 18-26

دکتر طیبه صدیقی دریجانی؛ ساره مهنی؛ ندا دستیار؛ اعظم امیریان؛ اکبر مهرعلیزاده


4. بررسی رابطه بین محل جفت و وقوع پره‌اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان کوثر قزوین

صفحه 27-34

دکتر خدیجه علمی‌زاده؛ دکتر شکوه‌السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر مرضیه محمودی


5. بررسی مزاج عام و مزاج رحم در مبتلایان به دیسمنوره اولیه

صفحه 35-42

پانته‌آ شیرویه؛ سمیرا ادهمی؛ دکتر فتانه هاشم‌دباغیان؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد


8. بررسی تأثیر حضور مامای همراه بر اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 60-69

صدیقه خلیلی شومیا؛ فرزانه خدابنده؛ فاطمه برزویی؛ الهه بهرامی وزیر؛ الهام ناوی پور؛ بیتا کوشکی


10. بررسی عوارض مادری زلزله کرمانشاه سال 1396

صفحه 81-87

زینب رضایی؛ زهره شیخان؛ دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر محمدعلی امام هادی؛ دکتر ملیحه نصیری


مروری

11. مروری بر تأثیر گیاهان دارویی در درمان اختلالات خواب دوران یائسگی در ایران

صفحه 88-95

دکتر هدیه ریاضی؛ فرشته یزدانی؛ مرضیه باقری نیا؛ فرزانه صفاجو؛ دکتر زهره کشاورز


12. تأثیر گیاه خارخاسک (Tribulus Terrestris) بر اختلال عملکرد جنسی زنان: مروری نظام‌مند

صفحه 96-109

ناهیدالسادات حسینی؛ مریم دهشیری؛ ناهید رمضانی جلفایی؛ امین صالحی ابرقویی