دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1-109 

اصیل پژوهشی

بررسی ارزش تشخیصی سنجش NIPT جهت غربالگری آنوپلوئیدی جنینی در زنان باردار دارای خطر متوسط تریزومی در غربالگری مرحله اول

صفحه 1-8

دکتر فاطمه لالوها؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر فریده موحد؛ دکتر فرزانه بهرامی؛ دکتر ابوافضل حیدری؛ دکتر منیرسادات میرزاده


بررسی تأثیر وضعیت سجده بر شدت درد و پیشرفت زایمان در زنان نخست‌زا :یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

صفحه 18-26

دکتر طیبه صدیقی دریجانی؛ ساره مهنی؛ ندا دستیار؛ اعظم امیریان؛ اکبر مهرعلیزاده


بررسی رابطه بین محل جفت و وقوع پره‌اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان کوثر قزوین

صفحه 27-34

دکتر خدیجه علمی‌زاده؛ دکتر شکوه‌السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر مرضیه محمودی


بررسی مزاج عام و مزاج رحم در مبتلایان به دیسمنوره اولیه

صفحه 35-42

پانته‌آ شیرویه؛ سمیرا ادهمی؛ دکتر فتانه هاشم‌دباغیان؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد


بررسی تأثیر حضور مامای همراه بر اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 60-69

صدیقه خلیلی شومیا؛ فرزانه خدابنده؛ فاطمه برزویی؛ الهه بهرامی وزیر؛ الهام ناوی پور؛ بیتا کوشکی


بررسی عوارض مادری زلزله کرمانشاه سال 1396

صفحه 81-87

زینب رضایی؛ زهره شیخان؛ دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر محمدعلی امام هادی؛ دکتر ملیحه نصیری


مروری

مروری بر تأثیر گیاهان دارویی در درمان اختلالات خواب دوران یائسگی در ایران

صفحه 88-95

دکتر هدیه ریاضی؛ فرشته یزدانی؛ مرضیه باقری نیا؛ فرزانه صفاجو؛ دکتر زهره کشاورز


تأثیر گیاه خارخاسک (Tribulus Terrestris) بر اختلال عملکرد جنسی زنان: مروری نظام‌مند

صفحه 96-109

ناهیدالسادات حسینی؛ مریم دهشیری؛ ناهید رمضانی جلفایی؛ امین صالحی ابرقویی