دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1-109 

اصیل پژوهشی

بررسی ارزش تشخیصی سنجش NIPT جهت غربالگری آنوپلوئیدی جنینی در زنان باردار دارای خطر متوسط تریزومی در غربالگری مرحله اول

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2022.20705

دکتر فاطمه لالوها؛ دکتر شکوه السادات حاج سید ابوترابی؛ دکتر فریده موحد؛ دکتر فرزانه بهرامی؛ دکتر ابوافضل حیدری؛ دکتر منیرسادات میرزاده


بررسی مزاج عام و مزاج رحم در مبتلایان به دیسمنوره اولیه

صفحه 35-42

10.22038/ijogi.2022.20712

پانته‌آ شیرویه؛ سمیرا ادهمی؛ دکتر فتانه هاشم‌دباغیان؛ دکتر روشنک مکبری‌نژاد


بررسی تأثیر حضور مامای همراه بر اضطراب و ترس از زایمان طبیعی در زنان باردار: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 60-69

10.22038/ijogi.2022.20715

صدیقه خلیلی شومیا؛ فرزانه خدابنده؛ فاطمه برزویی؛ الهه بهرامی وزیر؛ الهام ناوی پور؛ بیتا کوشکی


بررسی عوارض مادری زلزله کرمانشاه سال 1396

صفحه 81-87

10.22038/ijogi.2022.20717

زینب رضایی؛ زهره شیخان؛ دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر محمدعلی امام هادی؛ دکتر ملیحه نصیری


مروری

مروری بر تأثیر گیاهان دارویی در درمان اختلالات خواب دوران یائسگی در ایران

صفحه 88-95

10.22038/ijogi.2022.20718

دکتر هدیه ریاضی؛ فرشته یزدانی؛ مرضیه باقری نیا؛ فرزانه صفاجو؛ دکتر زهره کشاورز


تأثیر گیاه خارخاسک (Tribulus Terrestris) بر اختلال عملکرد جنسی زنان: مروری نظام‌مند

صفحه 96-109

10.22038/ijogi.2022.20719

ناهیدالسادات حسینی؛ مریم دهشیری؛ ناهید رمضانی جلفایی؛ امین صالحی ابرقویی