دوره و شماره: دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 1-117 
بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر NQO1 در ضایعات پیش بدخیم و کارسینوم سلول سنگ‌فرشی دهانه رحم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک

صفحه 10-20

10.22038/ijogi.2022.21575

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر نعما محمدیان روشن؛ دکتر معصومه غریب؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر اسما احراری رودی


بررسی میزان شیوع آنوپلوئیدی‌ها در حاملگی‌ها با نتیجه پرخطر غربالگری جنین در کلینیک پریناتالوژی سبزوار در سال‌های 98-1395

صفحه 31-38

10.22038/ijogi.2022.21576

دکتر فاطمه دلخوش؛ مژده ناوی‌نژاد؛ معصومه شریف‌زاده؛ مریم سادات نقیبی نسب؛ دکتر میترا افتخاری یزدی


مروری

بررسی تأثیر داروهای گیاهی بر درمان گرگرفتگی در زنان یائسه: یک مطالعه مروری نظاممند و متاآنالیز

صفحه 81-93

10.22038/ijogi.2022.21580

دکتر سیده هانیه علم‌الهدی؛ دکتر الهام زارع؛ آتنا حکیم‌زاده؛ اسماء زال‌پور؛ فاطمه وکیلی؛ حنانه آزاده؛ ریحانه عبادی‌فرد؛ راضیه محمدی چرمهینی؛ دکتر ملیحه نصیری


درمان سردرد پس از بی‌حسی نخاعی بعد از عمل جراحی سزارین: مرور روایتی بر مقالات کارآزمایی بالینی انجام شده در ایران

صفحه 94-106

10.22038/ijogi.2022.21589

دکتر پوریا ادیبی؛ نوید کلانی؛ دکتر مجید وطن‌خواه؛ دکتر بی‌بی منا رضوی؛ دکتر سمیه مهرپور؛ دکتر طیبه زارعی؛ دکتر حسن ضابطیان؛ دکتر الهه رحمانیان


بررسی ارتباط سرب با سرطان پستان: مرور نظام‌مند

صفحه 107-117

10.22038/ijogi.2022.21587

الناز حاجی‌رفیعی؛ مریم سادات خلیلی؛ مرجان هوایی؛ فرشته قهرمانی؛ لیلا علیزاده؛ دکتر ماهرخ دولتیان؛ دکتر گیتی ازگلی