دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-124 

اصیل پژوهشی

بررسی ارزش تشخیصی کولپوسکوپی در تشخیص سرطان سرویکس با مرجعیت یافته‌های هیستوپاتولوژیک

صفحه 1-8

دکتر زهره یوسفی رودسری؛ دکتر نوریه شریفی سیستانی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر الهه سعیدی؛ دکتر محیا لبافچی


بررسی عوامل خطر مرتبط با ایجاد درد لگنی در دوران بارداری

صفحه 28-39

دکتر ژیلا آگاه؛ دکتر سید مهدی میرحمیدی؛ دکتر محمد نعمت‌شاهی؛ سجاد ولی‌زاده اهل ایمانی


پیش‌بینی‌کننده‌های درد مزمن در زنان پس از جراحی هیسترکتومی: یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر

صفحه 52-59

دکتر آیناز بوستان؛ دکتر فواد فولادی؛ دکتر عباسعلی درستی؛ دکتر شهلا عباسی؛ دکتر میثا نقدی‌پور میرصادقی


تأثیر یوگا بر ترس از زایمان و خودکارآمدی زایمان زنان نخست باردار: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی

صفحه 75-85

سمن سماواتی؛ دکتر فریده کاظمی؛ دکتر سودابه آقابابایی؛ دکتر فرزانه سلطانی


مروری

اثربخشی رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه: یک مطالعه مروری سیستماتیک

صفحه 86-95

مرضیه باقری نیا؛ دکتر گیتی ازگلی؛ لیلا محمدخانی شهری؛ بیتا اصغریان؛ سارا داییچین؛ دکتر نورالسادات کریمان


گزارش یک مورد بارداری دوقلویی با مول هیداتیفرم کامل به‌دنبال انتقال دو جنین فریز حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم

صفحه 119-124

مروارید ایرانی؛ سیده عادله رحمانیان؛ دکتر ملیحه محمودی‌نیا؛ دکتر مرجانه فرازستانیان