دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-124 

اصیل پژوهشی

بررسی ارزش تشخیصی کولپوسکوپی در تشخیص سرطان سرویکس با مرجعیت یافته‌های هیستوپاتولوژیک

صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2022.20416

دکتر زهره یوسفی رودسری؛ دکتر نوریه شریفی سیستانی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر الهه سعیدی؛ دکتر محیا لبافچی


بررسی عوامل خطر مرتبط با ایجاد درد لگنی در دوران بارداری

صفحه 28-39

10.22038/ijogi.2022.20421

دکتر ژیلا آگاه؛ دکتر سید مهدی میرحمیدی؛ دکتر محمد نعمت‌شاهی؛ سجاد ولی‌زاده اهل ایمانی


پیش‌بینی‌کننده‌های درد مزمن در زنان پس از جراحی هیسترکتومی: یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر

صفحه 52-59

10.22038/ijogi.2022.20423

دکتر آیناز بوستان؛ دکتر فواد فولادی؛ دکتر عباسعلی درستی؛ دکتر شهلا عباسی؛ دکتر میثا نقدی‌پور میرصادقی


مروری

اثربخشی رازیانه بر سلامت جنسی زنان یائسه: یک مطالعه مروری سیستماتیک

صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2022.20430

مرضیه باقری نیا؛ دکتر گیتی ازگلی؛ لیلا محمدخانی شهری؛ بیتا اصغریان؛ سارا داییچین؛ دکتر نورالسادات کریمان