دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، خرداد 1398، صفحه 1-103 

اصیل پژوهشی

مقایسه اثر استامینوفن، مپریدین و ترکیب آنها در درمان درد محل جراحی پس از عمل جراحی سزارین انتخابی

صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2019.13385

دکتر زینب فتاحی؛ دکتر الهام اسدپور؛ دکتر لاله دهقان پیشه؛ دکتر علی کرمی؛ آتوسا فاخرپور


بررسی ارزش تشخیصی معیارهای سونوگرافی لگنی در تشخیص بلوغ زودرس دختران شهر مشهد

صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2019.13386

دکتر فرزانه خروشی؛ دکتر یاسمین داوودی؛ دکتر پیمان اشراقی؛ دکتر مریم صالحی


تبیین تسهیل کننده‌ها و موانع جستجوی درمان در زنان مبتلا به افتادگی اعضای لگن: مطالعه کیفی

صفحه 16-31

10.22038/ijogi.2019.13387

زهرا هادی‌زاده طلاساز؛ دکتر طلعت خدیوزاده؛ دکتر حسین ابراهیمی پور؛ دکتر نیره خادم


مقایسه تأثیر کپسول آویشن شیرازی و ایبوپروفن بر پس‌درد زایمان

صفحه 32-40

10.22038/ijogi.2019.13388

لادن پارسا؛ دکتر گیتی ازگلی؛ دکتر فراز مجاب؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر فریده مرمضی؛ مریم غزی


بررسی تأثیر کپسول کلپوره بر روند دیسمنوره اولیه با استفاده از مدل شبکه بیزی مفصل جفتی

صفحه 41-48

10.22038/ijogi.2019.13389

محمدرضا پوراحمدی؛ دکتر یدالله محرابی؛ دکتر زهره کشاورز؛ خدیجه آبادیان؛ زهرا شیرمحمدی حصاری


بررسی ارتباط دیابت بارداری با سرطان آندومتر

صفحه 49-58

10.22038/ijogi.2019.13390

زهره یگانه؛ زهره شیخان؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر پرستو حاجیان؛ دکتر ملیحه نصیری


بررسی نقش میزان فلاونوئیدهای دریافتی از رژیم غذایی در خطر ابتلاء به اندومتریوز در زنان ایرانی

صفحه 68-75

10.22038/ijogi.2019.13395

سمانه یوسف‌لو؛ دکتر شهیده جهانیان سادات محله؛ دکتر آزاده متقی؛ دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد


مروری

تأثیر گیاه خارخسک بر قدرت باروری مردان: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

صفحه 76-86

10.22038/ijogi.2019.13396

فاطمه گودرزی؛ دکتر عطیه محمدزاده وطنچی؛ دکتر خدیجه میرزایی نجم‌آبادی


گزارش مورد

جنین مبتلا به آرتروگریپوز: گزارش یک مورد نادر

صفحه 99-103

10.22038/ijogi.2019.13398

دکتر رقیه رحمانی؛ سیده زهرا حسینی ایوری