دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 1-102 
2. بررسی تأثیر زعفران بر شادمانی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی تصادفی

صفحه 11-17

محبوبه قربانی؛ محبوبه طباطبایی چهر؛ مریم باقری؛ الهه سالاری؛ سکینه نظری


5. ارتباط سطوح سنجه‌های گلبول قرمز با خطر ابتلاء به دیابت بارداری (مطالعه مورد- شاهدی)

صفحه 36-43

مهتا عباسی فشمی؛ دکتر سپیده حاجیان؛ دکتر مریم افراخته؛ دکتر مهدی خباز خوب


6. بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شدت دیسمنوره اولیه و علائم سیستمیک همراه در دانشجویان ساکن خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

صفحه 44-53

فاطمه‌السادات رهنمایی؛ دکتر مریم افراخته؛ دکتر ملیحه نصیری؛ دکتر فرید زایری؛ دکتر محمدرضا وفا؛ دکتر گیتی ازگلی


7. تأثیر درمان احتقان پستان با کمپرس گرم زنجبیل بر خودکارآمدی شیردهی

صفحه 54-62

مریم منظمی؛ صدیقه یوسف‌زاده؛ دکتر ملیحه عافیت؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


مروری

9. ارزیابی پیامدهای روانی و اجتماعی رحم جایگزین در مادر جایگزین و کودک حاصل از این روش: یک مطالعه مروری

صفحه 73-86

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب‌مقدم؛ زهرا محبی


گزارش مورد

11. کیست درموئید رترورکتال (پره‌ساکرال)؛ گزارش مورد

صفحه 97-102

دکتر عطیه منصوری؛ نسرین کمالی؛ دکتر معصومه جاودان‌مهر؛ مصطفی صادقی