دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، شهریور 1398، صفحه 1-102 

اصیل پژوهشی

1. بررسی ارزش تشخیصی روش BIRADS با استفاده از سونوگرافی در ارزیابی میزان بدخیمی توده‌های پستان در مقایسه با بیوپسی

صفحه 1-6

دکتر دنیا فرخ؛ دکتر سید علی علمداران؛ دکتر علی فیضی؛ دکتر حامد سلیمانی


3. ارتباط بین برخی ویژگی‌های باروری و Hb مادر با وزن جفت

صفحه 14-19

دکتر پروین یدالهی؛ دکتر مریم قراچه؛ نسرین شادمان


6. شیوع درد نوروپاتیک و عوامل مؤثر بر کیفیت خواب زنان مبتلا به سرطان پستان پس از رادیوتراپی

صفحه 46-53

مهدی خانبابایی گول؛ فروغ رضوانی؛ دکتر زهرا قوامی؛ دکتر نوشین مبارکی اصل


گزارش مورد

11. گزارش یک مورد نادر از سرکلاژ ترانس ابدومینال موفق

صفحه 97-102

دکتر عطیه منصوری؛ نجمه سمیعی؛ دکتر معصومه جاودان‌مهر؛ مصطفی صادقی