دوره و شماره: دوره 20، شماره 5، مرداد 1396 
3. بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با نوع مزاج در دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 15-23

زهرا محبی دهنوی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد


5. بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

صفحه 30-38

مهسا دهقانی؛ راحله بابازاده؛ طلعت خدیوزاده؛ سیده اعظم پورحسینی؛ حبیب الله اسماعیلی


8. بررسی سازگاری با درد زایمان بر اساس باورهای غیر منطقی در دوران بارداری

صفحه 58-67

فریده خاوری؛ ناهید گلمکانی؛ آزاده ساکی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


9. ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا

صفحه 68-75

نفیسه اندرون؛ معصومه کردی؛ سید علی کیمیایی؛ حبیب‌الله اسماعیلی


10. بررسی تأثیر آموزش از طریق پیام کوتاه بر کنترل قندخون زنان باردار پره دیابتیک

صفحه 76-83

انیس امانی؛ زهرا عباسپور؛ پوراندخت افشاری؛ سیما جعفری راد


گزارش مورد

12. گزارش چند مورد نادر حاملگی خارج رحمی محل اسکار سزارین و درمان موفق آن

صفحه 97-102

جلوه جلیلی؛ ملیحه عافیت؛ فاطمه تارا؛ نغمه خورسند؛ علی جاویدی