دوره و شماره: دوره 20، شماره 5، مرداد 1396 
بررسی ارتباط سندرم پیش از قاعدگی با نوع مزاج در دانش‌آموزان دبیرستانی

صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2017.9076

زهرا محبی دهنوی؛ مرضیه ترکمن‌نژاد سبزواری؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد


بررسی تأثیر ماساژ اکتانی پستان بر شدت احتقان پستان

صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2017.9078

مهسا دهقانی؛ راحله بابازاده؛ طلعت خدیوزاده؛ سیده اعظم پورحسینی؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی سازگاری با درد زایمان بر اساس باورهای غیر منطقی در دوران بارداری

صفحه 58-67

10.22038/ijogi.2017.9081

فریده خاوری؛ ناهید گلمکانی؛ آزاده ساکی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا

صفحه 68-75

10.22038/ijogi.2017.9082

نفیسه اندرون؛ معصومه کردی؛ سید علی کیمیایی؛ حبیب‌الله اسماعیلی


گزارش مورد

گزارش چند مورد نادر حاملگی خارج رحمی محل اسکار سزارین و درمان موفق آن

صفحه 97-102

10.22038/ijogi.2017.9085

جلوه جلیلی؛ ملیحه عافیت؛ فاطمه تارا؛ نغمه خورسند؛ علی جاویدی