دوره و شماره: دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 1-115 
بررسی ارتباط هیپوکلسمی دوران بارداری و شاخصهای رشد نوزادی

صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2017.10424

سیما هاشمیپور؛ محمدحسین خوئینیها؛ ندا اسماعیل‌زاده‌ها؛ شاهین دانه واش؛ شکوه السادات حاج سید ابوترابی


مقایسه اثر کرم مهبلی روغن نارگیل با کرم مهبلی کلوتریمازول بر گونه‌های کاندیدا

صفحه 58-66

10.22038/ijogi.2017.10431

صدیقه شیدائی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ محمدجواد نجف‌زاده؛ امید رجبی؛ طاهره صادقی؛ سلمه دادگر


مروری

مروری بر گیاهان ضد تریکومونا واژینالیس و اثرات درمانی آنها

صفحه 96-109

10.22038/ijogi.2017.10435

فاطمه زهرا کریمی؛ محدثه بخشی؛ سلمه دادگر؛ ناهید ملکی ساقونی


گزارش مورد

گزارش دو مورد دسیدوال کست در عفونت رحمی پس از سزارین

صفحه 110-115

10.22038/ijogi.2017.10436

کوثر دلدار؛ سیده حورا موسوی واحد؛ سمیرا یعقوبی