دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، تیر 1396 
3. بررسی اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت خواب زنان یائسه

صفحه 19-24

عبدالصالح زر؛ سلمان علوی؛ فاطمه احمدی؛ فاطمه رضایی؛ فاطمه میرقادری


5. ماساژ درمانی و کنترل درد بعد از سزارین

صفحه 34-43

رزیتا رضایی؛ سوسن ساعت‌ساز؛ عباس علی‌پور؛ زهرا بهشتی


6. مقایسه تأثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

صفحه 44-49

فاطمه مؤمن‌زاده؛ مریم اصل توقیری؛ محسن تقی‌زاده؛ مهناز مهلوجی؛ فاطمه رفیعی


8. بررسی تأثیر پماد آلفا (فاندرمول) بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

صفحه 58-65

مژده ناوی‌نژاد؛ زهرا عابدیان؛ جواد اصیلی؛ حبیب‌الله اسماعیلی؛ عطیه وطن‌چی


9. بررسی میزان، علل و نحوه مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری

صفحه 66-75

مریم دبیری‌فرد؛ زهرا مقصودی؛ سارا دبیری‌فرد؛ نیر سلمانی


مروری

10. بررسی سیستماتیک و متاآنالیز میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران

صفحه 76-87

میلاد اعظمی؛ غلامرضا بادفر؛ معصومه شوهانی؛ اکرم منصوری؛ محمدحسین یکتای‌کوشالی؛ علی شریفی؛ شوبو رحمتی؛ عاطفه نوادر؛ علی سلیمانی؛ مرضیه پریزاد نصیرکندی


گزارش مورد

11. گزارش درمان آندوسکوپی یک سنگ روی IUD در مثانه

صفحه 88-91

شهرام گوران؛ علی‌محمد فخریاسری؛ نگار بهتاش؛ حامد رضایی؛ محمدرضا نیکوبخت