دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، تیر 1396 
بررسی اثربخشی فعالیت بدنی و ورزش بر کیفیت خواب زنان یائسه

صفحه 19-24

10.22038/ijogi.2017.8977

عبدالصالح زر؛ سلمان علوی؛ فاطمه احمدی؛ فاطمه رضایی؛ فاطمه میرقادری


ماساژ درمانی و کنترل درد بعد از سزارین

صفحه 34-43

10.22038/ijogi.2017.8979

رزیتا رضایی؛ سوسن ساعت‌ساز؛ عباس علی‌پور؛ زهرا بهشتی


مقایسه تأثیر کپسول نرم فنلین و کپسول مفنامیک اسید بر شدت دیسمنوره اولیه

صفحه 44-49

10.22038/ijogi.2017.8981

فاطمه مؤمن‌زاده؛ مریم اصل توقیری؛ محسن تقی‌زاده؛ مهناز مهلوجی؛ فاطمه رفیعی


بررسی تأثیر پماد آلفا (فاندرمول) بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

صفحه 58-65

10.22038/ijogi.2017.8983

مژده ناوی‌نژاد؛ زهرا عابدیان؛ جواد اصیلی؛ حبیب‌الله اسماعیلی؛ عطیه وطن‌چی


بررسی میزان، علل و نحوه مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری

صفحه 66-75

10.22038/ijogi.2017.8984

مریم دبیری‌فرد؛ زهرا مقصودی؛ سارا دبیری‌فرد؛ نیر سلمانی


مروری

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز میانگین غلظت ویتامین D در زنان باردار و نوزادان ایران

صفحه 76-87

10.22038/ijogi.2017.8985

میلاد اعظمی؛ غلامرضا بادفر؛ معصومه شوهانی؛ اکرم منصوری؛ محمدحسین یکتای‌کوشالی؛ علی شریفی؛ شوبو رحمتی؛ عاطفه نوادر؛ علی سلیمانی؛ مرضیه پریزاد نصیرکندی


گزارش مورد

گزارش درمان آندوسکوپی یک سنگ روی IUD در مثانه

صفحه 88-91

10.22038/ijogi.2017.8986

شهرام گوران؛ علی‌محمد فخریاسری؛ نگار بهتاش؛ حامد رضایی؛ محمدرضا نیکوبخت