دوره و شماره: دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 1-110 

اصیل پژوهشی

1. مقایسه تأثیر 12 هفته تمرین بادی بالانس و عضلات کف لگن بر شدت کمردرد دوران بارداری

صفحه 1-7

محمدرضا رمضان‌پور؛ منصوره محمدنژاد؛ فریده اخلاقی


4. بررسی آزمایشات غربالگری پیش از تولد مادران باردار و مقایسه آن با کاریوتیپ جنین

صفحه 22-28

مجتبی بکتاشیان؛ مریم صدقی؛ منصور صالحی؛ فاطمه سادات میرلوحی؛ الهه زارعان؛ عاطفه باقرصاد؛ صادق ولیان؛ رسول سراییان؛ مجید حسین زاده


7. بررسی تأثیر کپسول زعفران بر اضطراب زایمانی زنان نخست‌زا؛ یک کارآزمایی بالینی دوسوکور شاهددار تصادفی

صفحه 47-53

طیبه درونه؛ بهاره علی اکبری سیچانی؛ سمیه اسماعیلی؛ فریبرز معطر؛ ملیحه نصیری؛ سمیره دلپاک یگانه؛ گیتی ازگلی


مروری

12. آثار خوردن کندر، خرما و میوه به در دوران بارداری و شیردهی بر سلامت ذهن، خُلق و رفتار کودک از منظر قرآن، حدیث و علوم پزشکی

صفحه 93-105

سعید نمازی‌زادگان؛ مجید غیور مبرهن؛ سیده عذرا هاشمی‌نژاد؛ محمد شمس‌الدین دیانی


گزارش مورد

13. خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

صفحه 106-110

لیلا موسوی سرشت؛ زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده؛ نوشین باباپور؛ فرشته بزمی