گزارش چند مورد نادر حاملگی خارج رحمی محل اسکار سزارین و درمان موفق آن

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دستیار تخصصی زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار تخصصی جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از انواع نادر حاملگی خارج رحمی، حاملگی در محل اسکار سزارین (CSP) می­باشد که تشخیص آن مشکل بوده و دارای عوارض مهم از جمله پارگی رحم، خونریزی شدید و حتی مرگ مادر می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف معرفی چند مورد حاملگی محل اسکار سزارین و درمان موفقیت‌آمیز آنها انجام شد.
معرفی بیمار: بیمار اول خانمی با دو بار سزارین قبلی و سن حاملگی حدود 8 هفته بود که در سونوگرافی شکمی و سونوگرافی ترانس واژینال انجام شده توسط متخصص رادیولوژی، ساک حاملگی دارای یک جنین با ضربان قلب در محل اسکار سزارین گزارش شده بود. بیمار تحت لاپاراتومی و وج رزکشن محل CSP قرار گرفت. بیماران دوم و سوم بیمارانی بودند که با علائم لکه‌بینی و تأخیر قاعدگی تحت سونوگرافی ترانس واژینال قرار گرفته بودند و برای آنها حاملگی 5/6 و 7 هفته در محل اسکار سزارین تشخیص داده شد و با تزریق متوتروکسات داخل ساک تحت هدایت سونوگرافی ترانس واژینال و سپس ساکشن کورتاژ تحت درمان قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری: حاملگی اسکار سزارین از بیماری‌های نادر و دارای عوارض خطرناک می­باشد. تشخیص به موقع نیازمند وجود ظن بالینی بالا در بیماران با سابقه سزارین می­باشد و درمان مداخله‌ای مناسب موجب جلوگیری از عوارض جدی و کاهش موربیدیته و مورتالیته مادر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cesarean scar pregnancy and Successful treatment: Case series

نویسندگان [English]

 • Jelveh Jalili 1
 • Malihe Afiat 2
 • Fatemeh Tara 3
 • Naghme Khorsand 1
 • Ali Javidi 4
1 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Resident, Department of General Surgery, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the types of EP is Cesarean Scar Pregnancy (CSP) that its diagnosis is difficult and can cause serious complications such as uterine rupture, profuse hemorrhage and even maternal death. This study was performed with aim to report some rare cases of CSP and the successful treatment.
Case presentation: The first case was a woman with history of 2 previous C/S with gestational age of 8 weeks. In TVS which was performed by radiologist, she had a gestational sac with a fetal pole having heart rate in cesarean scar. The patient underwent laparotomy and wedge resection of CSP. The second and third patients were detected with spotting and menstrual retard, and transvaginal sonography detected gestational sac with 6.5 & 7 weeks in the cesarean scar and were treated with elective intragestational sac methotrexate injections by ultrasound guidance and then curettage.
Conclusion: CSP is a rare condition with serious complications. For early diagnosis, one must consider high clinical suspicion for detecting it in patients with previous C/S, and appropriate interventional treatment leads to decreased maternal morbidity and mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean scar pregnancy
 • Medical Treatment
 • surgical treatment
 1. Birch Petersen K, Hoffmann E, Rifbjerg Larsen C, Svarre Nielsen H. Cesarean scar pregnancy: a systematic review of treatment studies. Fertil Steril 2016; 105(4):958-67.
 2. Ash A, Smith A, Maxwell D. Caesarean scar pregnancy. BJOG 2007; 114(3):253-63.
 3. Fadhlaoui A, Khrouf M, Khémiri K, Nouira K, Chaker A, Zhioua F. Successful conservative treatment of a cesarean scar pregnancy with systemically administered methotrexate and subsequent dilatation and curettage: a case report. Case Rep Obstet Gynecol 2012; 2012:248564.
 4. Sadeghi H, Rutherford T, Rackow BW, Campbell KH, Duzyj CM, Guess MK, et al. Cesarean scar ectopic pregnancy: case series and review of the literature. Am J Perinatol 2010; 27(2):111-20.
 5. Larsen JV, Solomon MH. Pregnancy in a uterine scar sacculus--an unusual cause of postabortal haemorrhage. A case report. S Afr Med J 1978; 53(4):142-3.
 6. Marchiolé P, Gorlero F, de Caro G, Podestà M, Valenzano M. Intramural pregnancy embedded in a previous Cesarean section scar treated conservatively. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23(3):307-9.
 7. Ben-Nagi J, Walker A, Jurkovic D, Yazbek J, Aplin JD. Effect of cesarean delivery on the endometrium. Int J Gynaecol Obstet 2009; 106(1):30-4.
 8. Vial Y, Petignat P, Hohlfeld P. Pregnancy in a cesarean scar. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16(6):592-3.
 9. Persadie RJ, Fortier A, Stopps RG. Ectopic pregnancy in a caesarean scar: acase report. J Obstet Gynaecol Can 2005; 27(12):1102-6.
 10. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, Leveno KJ, Spong CY, Thom EA, et al. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 2006; 107(6):1226-32.
 11. Cignini P, Giorlandino M, Caserta L, Dominici L, Giorlandino C. The importance of early diagnosis in cesarean scar pregnancy. J Prenat Med 2007; 1(2):29-31.
 12. Nankali A, Ataee M, Shahlazadeh H, Daeichin S. Surgical management of the cesarean scar ectopic pregnancy: a case report. Case Rep Obstet Gynecol 2013; 2013:525187.
 13. Seow KM, Huang LW, Lin YH, Lin MY, Tsai YL, Hwang JL. Cesarean scar pregnancy: issues in management. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23(3):247-53.
 14. Dickerhoff LA, Mahal AS, Stockdale CK, Hardy-Fairbanks AJ. Management of cesarean scar pregnancy in the second trimester: a report of three cases. J Reprod Med 2015; 60(3-4):165-8.
 15. Hasanzadeh Mofrad M, Hosseini E, Farazestanian M, Boroomand M. Ectopic pregnancy in the previous cesarean scar (A Case Report). Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18(153):20-4. (Persian).
 16. Li C, Li C, Feng D, Jia C, Liu B, Zhan X. Transcatheter arterial chemoembolization versus systemic methotrexate for the management of cesarean scar pregnancy. Int J Gynaecol Obstet 2011; 113(3):178-82.
 17. Peng P, Gui T, Liu X, Chen W, Liu Z. Comparative efficacy and safety of local  and systemic methotrexate injection in cesarean scar pregnancy. Ther Clin Risk Manag 2015; 11:137-42.