دوره و شماره: دوره 20، شماره 7، مهر 1396، صفحه 1-75 

اصیل پژوهشی

1. بررسی مقایسه‌ای بی‌حسی اسپاینال با بیهوشی عمومی در اعمال لاپاراسکوپی تشخیصی زنان

صفحه 1-7

ناهید زیرک؛ مجید رضوی؛ لیلی حفیظی؛ فریده گلحسنی کشتان؛ نسرین آهنگریان؛ نیره خادم غائبی


3. بررسی تأثیر افشره شوید بر شدت تهوع پس از زایمان سزارین

صفحه 18-24

نسرین فاضل؛ اکبر پژهان؛ محسن تقی‌زاده؛ یاسر تبرائی؛ فهیمه ریواده؛ لیلا فرخنده


4. بررسی شیوع یبوست و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهرستان رودان در سال 1394

صفحه 25-35

کبری کمالی؛ شهناز گلیان تهرانی؛ مژده بنایی؛ منصوره جمشیدی منش؛ شکرالله محسنی


6. بررسی ارتباط اختلال خواب دوران بارداری با تولد زودرس و وزن کم هنگام تولد نوزاد

صفحه 44-49

شهناز نجار؛ فاطمه شرفی؛ پوراندخت افشاری؛ محمد حسین حقیقی‌زاده


مروری

8. ارتباط استرسهای روانی و اختلالات فشارخون دوران بارداری: یک مطالعه مروری

صفحه 61-70

نیره اعظم حاجی خانی؛ گیتی ازگلی؛ تقی پورابراهیم؛ زینب حمزه گردشی


گزارش مورد

9. گزارش یک مورد نکروز و پارگی رحم به دنبال آمبولیزاسیون شریان رحمی

صفحه 71-75

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ نوشین باباپور؛ لیلا موسوی سرشت؛ لعیا شیرین‌زاده؛ اکرم بهروزنیا